Tom 16 Nr 1 (2020): Rola przedsiębiorczości w edukacji oraz w rozwoju organizacji i układów przestrzennych

					Pokaż  Tom 16 Nr 1 (2020): Rola przedsiębiorczości w edukacji oraz w rozwoju organizacji i układów przestrzennych

Rola przedsiębiorczości w edukacji oraz w rozwoju organizacji i układów przestrzennych

Przedsiębiorczość - Edukacja, 16(1)

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Instytut Geografii
Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

we współpracy z:

Polskie Towarzystwo Geograficzne - Komisja Geografii Przemysłu

Warszawa – Kraków 2020

DOI:10.24917/20833296.161

Przedsiębiorczość – Edukacja [Entrepreneurship – Education] - zadanie finansowane w ramach umowy 737/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Opublikowane: 2020-06-30

Artykuły