Informacje dla czytelników

W czasopiśmie "Przedsiębiorczość - Edukacja" publikowane są tylko oryginalne, wcześniej niepublikowane artykuły naukowe, które mieszczą się w zakresie tematycznym czasopisma. Czasopismo ukazuje się obecnie dwa razy w roku. Dla czytelników czasopismo jest udostępniane w systemie otwartego dostępu (Open Access).

Zachęcamy do lektury bieżącego i archiwalnych numerów!