Rola edukacji w kształtowaniu postaw sukcesyjnych studentów kierunków ekonomicznych

Autor

  • Jan Klimek Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Instytut Przedsiębiorstwa, Zakład Przedsiębiorstwa Rodzinnego
  • Krystyna Leszczewska Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Zakład Zarządzania
  • Joanna Sadkowska Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw, Zakład Ekonomiki Małej Firmy
  • Beata Żelazko Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Instytut Przedsiębiorstwa, Zakład Przedsiębiorstwa Rodzinnego

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.161.9

Słowa kluczowe:

edukacja, postawy sukcesyjne, przedsiębiorczość, przedsiębiorstwa rodzinne, studenci, sukcesja

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących intencji sukcesyjnych studentów kierunków ekonomicznych trzech polskich uczelni. Przeanalizowano także problematykę kształtowania edukacji w kontekście stymulowania postaw sukcesyjnych młodych osób rozpoczynających karierę zawodową. Szczególną uwagę zwrócono na możliwości i narzędzia oddziaływania edukacji formalnej na postawy sukcesyjne osób studiujących na kierunkach ekonomicznych. W warstwie teoretycznej artykuł opiera się na wynikach przeglądu literatury naukowej. W części empirycznej wykorzystano metodę badania dokumentów oraz analizę wtórną ilościowych i jakościowych danych zastanych. Przedstawiono wyniki zrealizowanego badania, którym objęto osoby studiujące na kierunkach ekonomicznych w trzech krajowych uczelniach: Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży oraz Uniwersytecie Gdańskim.

Biogramy autorów

Jan Klimek - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Instytut Przedsiębiorstwa, Zakład Przedsiębiorstwa Rodzinnego

Jan Klimek, dr hab., prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Instytut Przedsiębiorstwa, Zakład Przedsiębiorstwa Rodzinnego. Autor licznych publikacji dotyczących rozwoju przedsiębiorczości, doskonalenia zarządzania w sektorze MŚP oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Interesuje się funkcjonowaniem organizacji gospodarczych oraz nowoczesnymi metodami zarządzania tymi organizacjami. Aktywny doradca przedsiębiorstw zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Współtwórca i kierownik polsko-szwajcarskiego projektu wspierania przedsiębiorczości w Polsce. Autor i sprawozdawca opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie przedsiębiorstw rodzinnych w Europie jako źródła ponownego wzrostu gospodarczego i lepszych miejsc pracy. W ramach aktywności dydaktycznej prowadzi zajęcia z przedsiębiorczości, zarządzania sobą oraz etyki biznesu.

Krystyna Leszczewska - Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Zakład Zarządzania

Krystyna Leszczewska, dr hab., prof. PWSIiP, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół przedsiębiorczości rodzinnej (w szczególności modeli biznesu przedsiębiorstw rodzinnych) i kształtowania postaw przedsiębiorczych studentów. Autorka licznych publikacji naukowych z tego zakresu, nauczyciel akademicki, prowadzi zajęcia z przedsiębiorczości, zarządzania, aktywnie współpracuje z instytucjami otoczenia biznesu i samorządem w zakresie wspierania przedsiębiorczości.

Joanna Sadkowska - Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw, Zakład Ekonomiki Małej Firmy

Joanna Sadkowska, dr, Uniwersytet Gdański, autorka licznych publikacji poświęconych problematyce przedsiębiorstw rodzinnych ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania projektami oraz budowania relacji z interesariuszami przez te podmioty. Prowadziła wykłady oraz badania w Aalborg University, Universidad Europea Miquel de Cervantes w Valladolid, VERN Zagreb, Academia de Studii Economice din Bucuresti. Członek komitetów redakcyjnych czasopism oraz rad naukowych konferencji w kraju i za granicą. Obecnie prowadzi badania w obszarach: zarządzanie projektami przez przedsiębiorstwa rodzinne oraz aspekty kulturowe związane z budowaniem relacji z interesariuszami przez te podmioty.

Beata Żelazko - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Instytut Przedsiębiorstwa, Zakład Przedsiębiorstwa Rodzinnego

Beata Żelazko, dr, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Instytut Przedsiębiorstwa, Zakład Przedsiębiorstwa Rodzinnego. Autorka jest zaangażowana w promocję idei przedsiębiorczości (zwłaszcza rodzinnej, technologicznej i stylu życia), budowanie relacji sektora nauki z biznesem oraz działalność konsultingową. Pomysłodawczyni i współorganizatorka wydarzenia „Dzień Przedsiębiorczości Rodzinnej w SGH”. Obecnie prowadzi badania w następujących obszarach: wspieranie rozwoju przedsiębiorstw, kreowanie postaw sukcesyjnych, zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie. W działalności dydaktycznej zajmuje się przekazywaniem wiedzy o funkcjonowaniu współczesnych przedsiębiorstw, formułowaniu i wdrażaniu strategii konkurencji i rozwoju oraz wprowadzaniu zmian w życiu osobistym i zawodowym.

Bibliografia

Apanowicz, J. (2002). Metodologia ogólna. Gdynia: Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej Bernardinum.

Aronoff, C.E., McClure, C.L., Ward, J.L. (2012). Sukcesja w firmach rodzinnych. Ostateczny test wielkości. Kraków: Wydawnictwo MiP.

Brockhaus, R.H. (2004). Family Business Succession: Suggestions for Future Research. Family Business Review, 17(2), 165–177.

European Commission (2009). Final Report of the Expert Group. Overview of Family-Business-Relevant Issues: Research, Networks, Policy Measures and Exiting Studies.

Fleming, Q.J. (2006). Tajniki przetrwania firmy rodzinnej. Gliwice: Helion.

Gersick, K.E., Davis, J.A., Hampton, M., Lansberg, I. (1997). Generation to Generation. Life cycles of the Family Business. Boston: Harvard Business School Press.

Hadryś-Nowak, A., (2019), Międzynarodowe przedsiębiorstwo rodzinne. Znaczenie orientacji przedsiębiorczej sukcesora dla internacjonalizacji przedsiębiorstwa rodzinnego. Warszawa: CeDeWu.

Hall, P.D. (1988). A Historical Overview of Family Firms in the United States. Family Business Review, 1, 51–68.

Handler, W.C. (1994). Succession in Family Business: A Review of the Research. Family Business Review, 7(2), 133–157.

Jeżak, J. (red.). (2014). Przedsiębiorstwa rodzinne w Polsce. Znaczenie ekonomiczne oraz strategiczne problemy rozwoju. Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.

Klimek, J., Żelazko, B., Leszczewska, K., Sadkowska, J. (2018). Postawy sukcesyjne studentów kierunków ekonomicznych – aspekt teoretyczny i wyniki badania pilotażowego. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XIX(7/1), 41–56.

Klimek, J., Leszczewska, K., Żelazko, B., Sadkowska, J. (2019). Kluczowe determinanty postaw sukcesyjnych studentów kierunków ekonomicznych. Studia i Monografie. Społeczna Akademia Nauk, 92, 9–24.

Lansberg, L., Astrachan, J.H. (1994). Influence of Family Relationships on Succession Planning and Training: The Importance of Mediating Factors. Family Business Review, 7(1), 39–59.

Le Breton-Miller, I., Miller, D., Steier, P. (2004). Toward an Integrative Model of Effective FOB Succession. Entrepreneurship Theory and Practice, 28(4).

Leszczewska, K. (2011). Funkcjonowanie firm rodzinnych w warunkach kryzysu. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 1(732), 65–72.

Lewandowska, A. (2015). Kody wartości. Czyli jak efektywnie przejść przez sukcesję w firmie rodzinnej. Poznań: Lewandowska i Partnerzy.

Lewandowska, A., Andrzejczak, P., Stradomski, M. (red.) (2017). Narodziny firmy rodzinnej. Jak mądrze zaplanować sukcesję i przekazać biznes następcom. Poznań: Instytut Biznesu Rodzinnego.

Massis, A.D., Chua, J.H., Chrisman, J.J. (2008). Factors Preventing Intra-Family Succession. Family Business Review, 21(2), 183–199.

Mazzola, P., Marchisio, G., Astrachan, J. (2006). Using the strategic planning process as a next-generation training tool in family business. In: Z.P. Poutziouris, Kosmas, X.S., Rau, S.B., Handbook of Research on Family Business. UK: Edward Elgar, 402–421.

Murrey, B. (2003). The Succession Transition Process: a Longitudinal Perspective. Family Business Review, 16(1), 17–33.

Sadkowska, J. (2015). Aktywność badawczo-rozwojowa jako determinanta wzrostu innowacyjnego firm rodzinnych. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XVI(7/II), 155–168.

Safin, K., Pluta, J., Pabjan, B. (2014). Strategie sukcesyjne polskich przedsiębiorstw rodzinnych. Warszawa: Difin.

Sharma, P., Chrisman, J.J., Pablo, A.L., Chua, J.H. (2001). Determinants of Initial Satisfaction with the Succession Process in Family Firms: A Conceptual Model. Entrepreneurship Theory and Practice, 25(3), 17–36.

Sułkowski, Ł., Marjański, A. (2009). Firmy rodzinne. Jak odnieść sukces w sztafecie pokoleń. Warszawa: Poltext.

Surdej, A., Wach, K. (2010). Przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyzwań sukcesji. Warszawa: Difin.

Ward, J.L. (2004). Perpetuating the Family Business. New York: Palgrave Macmillan.

Więcek-Janka, E., Hadryś, A. (2016). Kompetencje sukcesorskie – profil wstępny. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XVII(6/III), 61–73.

Zellweger, T.M., Kellermanns, F.W., Chrisman, J.J., Chua, J.H. (2012). Family Control and Family Firm Valuation by Family CEOs: The Importance of Intentions for Transgenerational Control. Organization Science, 23(3), 1–18.

Pobrania

Opublikowane

2020-06-24

Jak cytować

Klimek, J. ., Leszczewska, K., Sadkowska, J. ., & Żelazko, B. . (2020). Rola edukacji w kształtowaniu postaw sukcesyjnych studentów kierunków ekonomicznych. Przedsiębiorczość - Edukacja, 16(1), 106–118. https://doi.org/10.24917/20833296.161.9