Niszowe wybory kobiet wkraczających w ekonomię społeczną

Autor

  • Ewa Ryłko Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.161.30

Słowa kluczowe:

kobiety w sektorze ekonomii społecznej, nisza rynkowa, nisza rynku pracy

Abstrakt

Celem artykułu jest określenie motywacji i planów zawodowych małopolskich kobiet wkraczających w obszar ekonomii społecznej, w warunkach współczesnych przemian gospodarczych i społecznych w Polsce. Podstawowe pytanie badawcze skupiało się na tym, czego kobiety wkraczające w ekonomię społeczną poszukują dla swego rozwoju zawodowego oraz jaką własną ofertę planują w sektorze ekonomii społecznej utworzyć. Przeprowadzono badania jakościowe kobiet, które zakładały organizacje pozarządowe lub działały na rzecz społeczności lokalnych w ramach wsparcia z programu Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Krakowie. Wywiady pogłębione przeprowadzono na próbie 25 kobiet z terenu Krakowa. Zbadane kobiety znalazły pracę na szczególnych, nietypowych stanowiskach. Działając w sektorze ekonomii społecznej, mają wyjątkową odpowiedź na potrzeby swoich odbiorców oraz potrzeby własne. Tworzą dla siebie niszowe miejsca pracy, a jednocześnie tworzą niszową ofertę dla swoich odbiorców, którymi najczęściej są lokalne społeczności.

Biogram autora

Ewa Ryłko - Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

Ewa Ryłko, mgr, doktorantka w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, na Wydziale Zarządzania, badaczka w Małopolskim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej, prowadzonym przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych w Krakowie. Zajmuje się zagadnieniami zarządzania w kontekście płci, problematyką godzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym oraz ekonomią społeczną.

Bibliografia

Adamik, A., Nowicki, M., (2012). Budowa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. W: M. Matejun (red.), Zarządzanie małą i średnia firmą w teorii i ćwiczeniach. Warszawa: Difin, 83–139.

CBOS. (2013). Opinie i Diagnozy. Kobieta w rodzinie, w pracy, w przestrzeni publicznej, 25.

GUS. (2018). Kobiety i mężczyźni na rynku pracy. Warszawa: GUS.

GUS. (2017). Działalność organizacji non profit w 2015 r. Warszawa: GUS.

GUS. (2016). Kobiety i mężczyźni na rynku pracy. Warszawa: GUS. Ekonomiczny i społeczny wpływ spółdzielni na ich członków oraz na społeczność lokalną. Badanie pilotażowe zrealizowane w Polsce. (2017; 2019, 10 maja). Pozyskano z: http://archiwum.nf.pl/21603znalezc-nisze-na-rynku-pracy/BBS OBSERWATOR

Sałustowicz, P. (2007). Pojęcie, koncepcje i funkcje ekonomii społecznej. Ekonomia Społeczna, 2.

Stowarzyszenie Klon/Jawor. (2019). Kondycja NGO 2018. Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor.

PARP. (2010). Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw. Warszawa: PARP.

Wziątek-Staśko, A. (2012). Diversity Management. Narzędzie skutecznego motywowania pracowników. Warszawa: Difin.

Pobrania

Opublikowane

2020-06-24

Jak cytować

Ryłko, E. . (2020). Niszowe wybory kobiet wkraczających w ekonomię społeczną. Przedsiębiorczość - Edukacja, 16(1), 381–387. https://doi.org/10.24917/20833296.161.30