The Commercialisation of Polish Socialist Heritage – Tourist, Entertainment and Collectable Products and Souvenirs in the Vintage Style

Autor

  • Monika Płaziak Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Geografii, Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.161.28

Słowa kluczowe:

commercialisation, Poland, Polish People’s Republic, product, socialist heritage, vintage

Abstrakt

On the Polish market, original and stylised products referring to the era of socialism are becoming popular. These are mainly cultural and entertainment products with both everyday and artistic items being offered and purchased on online auction portals while the production of sentimental memorabilia from the period of the Polish People’s Republic is also being developed. At the same time, the growing interest in Poland as a tourist destination among both domestic and foreign tourists is the reason for the increasing curiosity of its socialist past. Therefore, tourist offers based on relics of that era are increasingly being created on the domestic tourist market, however, the quality of these products and services sometimes raises concerns over the quality of the message that they carry. The main question is whether this is only a simplified message based on stereotypes which give the recipient only a truncated and shallow picture of Poland’s difficult past. This article discusses the main trends and the conditions necessary for the creation of services and products based on relics of socialism in Poland and is based on sources from Polish and foreign literature, both academic and professional, as well as the websites of businesses and institutions creating such market offers.

Biogram autora

Monika Płaziak - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Geografii, Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Monika Płaziak, PhD, assistant professor in the Department of Entrepreneurship and Spatial Management, Institute of Geography, Pedagogical University of Krakow. The member of the Polish Geographical Society. PhD in a field of socio-economic geography was held at the Institute of Geography and Spatial Management, Jagiellonian University, Kraków. Author’s research refers to the level and quality of life, with particular reference to small and medium-sized towns in Poland, and issues of functional changes in housing estates and city centres in Poland. Her research interests include entrepreneurship and innovation of young people and entrepreneurial activities on the
open-air markets.

Bibliografia

AB Poland Travel. (2019, 11 September). Retrieved from: https://pl.abpoland.com/

Adventure Warsaw. (2019, 11 September). Retrieved from: https://adventurewarsaw.pl/

Allegro. (2019, 11 September). Retrieved from: https://allegro.pl/

Banaszkiewicz, M. (2017). Muzeum PRL-u w kontekście potencjału turystycznego Nowej Huty, Światowid. Rocznik Muzeum PRL-u w Krakowie, 4, 151–159.

Bochińska, B. (2016). Zacznij kochać design. Jak kolekcjonować polską sztukę użytkową. Warszawa: Marginesy.

Bryl-Roman, W. (2010). Polski vintage – odkrywanie peerelowskiego designu. W: M. Bogusławska, Z. Grębecka (red.), Popkomunizm. Doświadczenie komunizmu a kultura popularna. Kraków: Wydawnictwo Libron, 51–59.

Bufet PRL. (2019, 11 September). Retrieved from: https://bufetprl.com/

City Event Poznań. (2019, 11 September). Retrieved from: https://cityevent-poznan.pl/

Crazy Guides. (2019, 11 September). Retrieved from: https://www.crazyguides.com/pl/

Dom PRL-u. (2019, 11 September). Retrieved from: https://domprlu.pl/

Culture.pl. (2019, 11 September). Retrieved from: https://culture.pl/pl/artykul/drugie-zycie-dizajnu-z-prl

Galeria Sztuki Socrealizmu w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. (2019, 11 September). Retrieved from: https://www.muzeumzamoyskich.pl/socrealizm

Golonka-Czajkowska, M. (2010). Podróż do krainy zwanej Nową Hutą, czyli o komunizmie jako atrakcji turystycznej. W: M. Bogusławska, Z. Grębecka (red.), Popkomunizm. Doświadczenie komunizmu a kultura popularna. Kraków: Wydawnictwo Libron, 287–302.

Golonka-Czajkowska, M. (2013). Nowe miasto nowych ludzi. Mitologie nowohuckie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Górska, K. (2010). Nostalgia za PRL-em i ostalgia. W: M. Bogusławska, Z. Grębecka (red.), Popkomunizm. Doświadczenie komunizmu a kultura popularna. Kraków: Wydawnictwo Libron, 217–227.

Gratka. (2019, 11 September). Retrieved from: https://gratka.pl/

Grębecka, Z. (2010). Między śmiechem a nostalgią – powroty do komunistycznej przeszłości. W: M. Bogusławska, Z. Grębecka (red.), Popkomunizm. Doświadczenie komunizmu a kultura popularna. Kraków: Wydawnictwo Libron, 321–343.

Hełpa-Liszkowska, K. (2013). Dziedzictwo kulturowe jako czynnik rozwoju lokalnego. Studia Oeconomica Posnaniensia, 6(1), 5–18.

Integracyjne. pl. (2019, 11 September). Retrieved from: https://integracyjne.pl/integracja-zwiedzanie-prl/krakow

Ivanov, S.H. (2009). Opportunities for developing communist heritage tourism in Bulgaria. Tourism Review, 57(2), 177–192.

Knudsen, B.T. (2010). The past as staged-real environment: communism revisited in The Crazy Guides Communism Tours, Krakow, Poland. Journal of Tourism and Cultural Change, 8(3), 139–153. doi: 10.1080/14766825.2010.510195

Light, D. (2000a). An Unwanted Past: contemporary tourism and the heritage of communism in Romania. International Journal of Heritage Studies, 6(2), 145–160.

Light, D. (2000b). Gazing on communism: heritage tourism and post-communist identities in Germany, Hungary and Romania. Tourism Geographies, 2(2), 157–176.

Love Poland Design. (2019, 11 September). Retrieved from: https://lovepolanddesign.pl/pl/

Matoga, Ł. (2015). Exploring the history and heritage of communism in Nowa Huta District in Kraków, Poland: Potential or a problem in managing tourism in a city?. Journal of Hospitality Management and Tourism, 6(7), 90–103.

Ministerstwo Śledzia i Wódki. (2019, 11 September). Retrieved from: http://msiw.eu/

Mirostowickie Zakłady Ceramiczne. (2019, 11 September). Retrieved from: http://mirostowice.pl/

Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach. (2019, 11 September). Retrieved from: http://www. muzeum-motoryzacji.com.pl/

Muzeum PRL-u w Rudzie Śląskiej. (2019, 11 September). Retrieved from: http://www.muzeumprl-u.pl/

Muzeum PRL-u. (2019, 11 September). Retrieved from: http://www.mprl.pl/

Muzeum życia w PRL. (2019, 11 September). Retrieved from: https://mzprl.pl/

Odwzorowanie. Kreujemy autentyczne wnętrza. (2019, 11 September). Retrieved from: http://www.odwzorowanie.pl/

Panienskie.pl. (2019, 11 September Retrieved from: https://panienskie.pl/PRL-panienski-wycieczka/warszawa

Patyna.pl. (2019, 11 September). Retrieved from:https://patyna.pl/

Płaziak, M. (2014). Przemiany funkcji handlowo-usługowych w mieście postsocjalistycznym na przykładzie Nowej Huty. W: E. Kaczmarska, P. Raźniak (red.), Społeczno-ekonomiczne i przestrzenne przemiany struktur regionalnych, Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 85–100.

Płaziak, M., Szymańska, A.I. (2016). Uwarunkowania rozwoju handlu i usług na przykładzie Krakowa – Nowej Huty. W: M. Kosała, M. Urbaniec, A. Żur (red.). Współczesne dylematy badań nad przedsiębiorczością, Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 231–246.

Pomorskie Okręgowe Muzeum PRL. (2019, 11 September). Retrieved from: https://www.facebook.com/POMPRL/

Red Star Adventure. (2019, 11 September). Retrieved from: http://www.red-star.pl/

Restauracja Propaganda. (2019, 11 September). Retrieved from: http://restauracja-propaganda.pl/

Setka BAR. (2019, 11 September). Pozyskano z: http://setkapolska.pl/

Synowiec, A. (2016). Inny wymiar turystyki kulturowej – dziedzictwo relikty komunizmu jako atrakcja turystyczna. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie. Politechnika Śląska, 95, 503–513.

Wasiak, P. (2010). Realne i wirtualne zwiedzanie elektrowni w Czarnobylu. W: M. Bogusławska, Z. Grębecka (red.), Popkomunizm. Doświadczenie komunizmu a kultura popularna. Krakow: Wydawnictwo Libron, 203–320.

WPT 1313 Warszawskie Przedsiębiorstwo Turystyczne. (2019, 11 September). Retrieved from: http://wpt1313.com/pol

Yestersen. (2019, 11 September). Retrieved from: https://yestersen.com/pl-pl

Opublikowane

2020-06-24

Jak cytować

Płaziak, M. (2020). The Commercialisation of Polish Socialist Heritage – Tourist, Entertainment and Collectable Products and Souvenirs in the Vintage Style. Przedsiębiorczość - Edukacja, 16(1), 355–368. https://doi.org/10.24917/20833296.161.28

Inne teksty tego samego autora