Wydawca

Wydawca

Uniwersytet  Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

we współpracy z:

Polskie Towarzystwo Geograficzne - Komisja Geografii Przemysłu