Ocena skuteczności działań i organizacji procesów inkubacji startupów na przykładzie Platformy Startowej „Start in Podkarpackie”

Autor

  • Marta Czyżewska Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.161.25

Słowa kluczowe:

inkubacja startupów, Platformy Startowe, przedsiębiorczość innowacyjna, wsparcie przedsiębiorczości

Abstrakt

Program Platform Startowych jest jednym z wiodących programów unijnego wspierania innowacyjnej przedsiębiorczości we wschodniej Polsce. Po realizacji fazy pilotażu wdrażana jest właściwa część Programu. W jego ramach startupy mogą uzyskać wsparcie inkubacyjne z jednej z sześciu Platform, a następnie dotację w wysokości 1 mln zł na realizację innowacyjnego biznesu. Celem artykułu jest ocena skuteczności działań i organizacji procesów inkubacji startupów przeprowadzona na podstawie jednej z Platform Startowych - „Start in Podkarpackie” jako modelowego rozwiązania w zakresie organizacji procesów wspierania startupów w fazie tzw. inkubacji. Zdefiniowano hipotezę badawczą, która brzmi następująco: procesy inkubacji startupów realizowane w modelu zaprojektowanym w Platformach Startowych są mało skutecznym sposobem wspierania rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć. Weryfikacji hipotezy dokonano na podstawie analizy modelowego rozwiązania organizacji tych procesów zilustrowanych przykładem Platformy „Start in Podkarpackie”. W analizie przypadku, stanowiącej swego rodzaju eksplorację ukierunkowaną na ocenę skuteczności funkcjonowania Platform Startowych wykorzystano metodę wywiadu z menedżerami inkubacji odpowiedzialnymi za organizację procesów inkubacji startupów uczestniczących w Programie. Wnioski i rekomendacjemogą zostać wykorzystane w doskonaleniu procesów wsparcia inkubacyjnego w Platformie „Start in Podkarpackie” oraz innych platform w usprawnianiu mechanizmów inkubacji startupów.

Biogram autora

Marta Czyżewska - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Marta Czyżewska, dr nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Adiunkt w Katedrze Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Badania, które w ostatnim czasie prowadzi, skupiają się wokół determinant innowacyjności i przedsiębiorczości jako kluczowych czynników warunkujących rozwój gospodarek. Autorka lub współautorka artykułów i książek na temat startupów, venture capital, innowacyjności i przedsiębiorczości.

Bibliografia

Blank, S. (2013). Why the Lean Start-up Changes Everything. Harvard Business Review, 91(5), 63–72.

Bursiak, L. (2013). Diagnoza i pozycjonowanie sytuacji finansowej firm startup oraz spółek z rynku NewConnect w roku 2011. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia, 59, 49–58.

Christensen, C.M., (1997). The Innovator’s Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail. Boston: Harvard Business School Press.

Cieślik, J. (2014). Przedsiębiorczość, polityka, rozwój. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.

Damodaran, A. (2009). Valuing Young, Start-up and Growth Companies: Estimation Issuesand Valuation Challenges. New York: Stern School of Business, New York University.

Deloitte (2016). Diagnoza ekosystemu startupów w Polsce. Pozyskano z: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_Deloitte_raport_startupy.pdf

European Court of Justice (Third Chamber), Office des Produits Wallons ASBL v Belgium (Case C-184/00).

BVC 650. (2019, 10 września). Pozyskano z: https://library.croneri.co.uk/cch_uk/bvc/2003-bvc-650

Fairlie, R.W., Morelix, A., Reedy, E.J., Russell, J. (2015). The Kauffman Index 2015: Startup Activity, National Trends. (2019, 10 września). Pozyskano z: https://ssrn.com/abstract=2613479

Gemzik-Salwach, A. (2014). Wykorzystanie metody Dave’a Berkusa do analizy potencjału rozwojowego firm startup w Polsce. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 300(2), 111–122.

Graham, P. (2012; 2019, 10 września). Startup = Growth. Pozyskano z: http://www.paulgraham.com/growth.html

Judgment of the Court (Third Chamber) of 13 June 2002. – Keeping Newcastle Warm Limited v Commissioners of Customs and Excise. Reference for a preliminary ruling: VAT and Duties Tribunal, Manchester – United Kingdom. – Sixth VAT Directive – Article 11A(1)(a) – Taxable amount – Consideration for goods or services – Subsidy. – Case C-353/00, ECLI identifier: ECLI:EU:C:2002:369. Pozyskano z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:62000CJ0353

Kiraga, A. (2019, 10 września). Akcelerator a inkubator – czym się różnią?. Pozyskano z https://startupacademy.pl/akcelerator-a-inkubator-czym-sie-roznia/

Konopka, P., Roszkowska, E. (2015). Zastosowanie metody UTA do wspomagania podejmowania decyzji o finansowaniu startupów działalności gospodarczej. Optimum Studia Ekonomiczne, 3, 138–153.

Krysztofiak-Szopa, J. (2019, 30 maja). Teraz wiedza. Pozyskano z: https://www.wnp.pl/artykuly/julia-krysztofiak-szopa-teraz-wiedza,346575.html

Lista zawartych umów w ramach poddziałania 1.1.1 POPW Platformy startowe dla nowych pomysłów. (2019). Pozyskano z: https://poir.parp.gov.pl/storage/grants/documents/37/20190430Lista-zawartych-umw-w-ramach-111-POPW.pdf

Łuczak, K. (2014). Rachunkowość innowacji na przykładzie przedsiębiorstw określanych mianem start-up. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia, 70, 79–87.

Mohout, O., Kiemen, M. (2016). A Critical Perspective to Exponential Organizations and its Hyper Scalability. Pozyskano z: http://mixel.be/files/pdf/Critical-to-exponential_preprint.pdf

PARP. (2019). http://www.parp.gov.pl

Platformy Startowe. (2019). Pozyskano z: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/platformy-startowe

Platforma Startowa: Start in Podkarpackie. (2019, 30 maja). Pozyskano z: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/platforma-startowa-start-in-podkarpackie

Ries, E. (2010). Metoda Lean Startup. Gliwice: Wydawnictwo Helion. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego. (2019). Materiały wewnętrzne oraz materiały ze strony WWW. http://www.rarr.rzeszow.pl.

Skala, A. (2017). Spiralna definicja startupu. Przegląd organizacji, 9, 33–39.

Wasserman, N. (2012). The Founder’s Dilemmas: Anticipating and Avoiding the Pitfalls that Can Sink a Startup. New Jersey: Princeton University Press.

Pobrania

Opublikowane

2020-06-24

Jak cytować

Czyżewska, M. . (2020). Ocena skuteczności działań i organizacji procesów inkubacji startupów na przykładzie Platformy Startowej „Start in Podkarpackie”. Przedsiębiorczość - Edukacja, 16(1), 311–325. https://doi.org/10.24917/20833296.161.25