The Conditions and Prospects for the Development of Personal Entrepreneurship Education Among the Young

Autor

  • Henryk Bieniok Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania i Marketingu

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.161.1

Słowa kluczowe:

activiy, ambition, initiative, personal entrepreneurship, resourcefulness

Abstrakt

The aim of the paper is to define the core, the elements and the meaning of personal entrepreneurship (resourcefulness), describe its level among the young in Poland on the basis of sociological surveys (interviews, questionnaires and group discussions with secondary school students), analyse and assess educational programs for personal entrepreneurship in the light of the expectations of secondary school and university students, as well as design education for personal entrepreneurship. Numerous observations of young people in different life situations show that they are not a symbol of a high of personal entrepreneurship. There are many reasons for this including inadequate teaching programs, overuse of electronic devices and the overprotection of their parents. The latter makes young people unmotivated to achieve anything because they can instantly get all they need. In the paper, it is assumed that a fundamental background of entrepreneurship, including in economic, organisational, societal, political and other spheres, must be personal entrepreneurship (resourcefulness). Because in Polish schools and universities this is not taught, the author has presented a personal entrepreneurship education program.

Biogram autora

Henryk Bieniok - Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania i Marketingu

Henryk Bieniok, professor, is an author of 504 publications, including 43 books, in the field of management, self-management, entrepreneurship, health management and talent management. He was awarded the Honoris Causa title by the University of Economics in Katowice. He is also a lecturer in the Katowice School of Economics.

Bibliografia

Baran, G., Bąk, J. (2016). Przedsiębiorczość jako proces stawania się. W: M. Kosała, M. Urbaniec, A., Żur, (red.), Współczesne dylematy badań nad przedsiębiorczością. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UE.

Baron, R.A. (2007). Entrepreneurship: A Process Perspective. W: J.R. Baum, M. Frese, R.A. Baron (red.), Organizational frontiers. The psychology of entrepreneurship. Mahwah, NJ, Us: Lawrence Erlbaum Associates Publisher, 19–39.

Bieniok, H. (2019). Podstawy przedsiębiorczości osobistej (zaradności życiowej). Katowice: Wydawnictwo KOS.

Bieniok, H. (2018). Powszechna edukacja w zakresie przedsiębiorczości osobistej. Horyzonty Wychowania, 17(42), 183–194.

Bieniok, H. (2017). Rola przedsiębiorczości osobistej oraz zarządzania samym sobą w kreowaniu sprawnego przywództwa. W: P. Cabała, M. Tyrańska M. (red.), Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym. Innowacje, projekty, procesy. Warszawa: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, 104–121.

Bieniok, H. (2016a). Zarządzanie biznesem i samym sobą. Warszawa: Difin.

Bieniok, H. (2016b). Istota przedsiębiorczości osobistej w kontekście zarządzania samym sobą. W: M. Kosała, M. Urbaniec, A. Żur (red.), Współczesne dylematy badań nad przedsiębiorczością. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny.

Camus, A. (1957). Upadek. Warszawa: Wydawnictwo Literackie.

Drucker, P.F. (1985). Innovation and Entrepreneurship. Practice and Principles. NY: Harpercollins Publisher.

Kotarbiński, T. (1965). Traktat o dobrej robocie. Wrocław – Warszawa – Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Kuratko, D.F., Hodgetts, R.M. (2004). Entrepreneurship: Theory, Process, Practice Mason. Ohio: Thomson South-Western.

Popowska, M. (2018). Przedsiębiorczość społeczna jako klucz do skutecznej edukacji przedsiębiorczej na społecznie odpowiedzialnym uniwersytecie. Horyzonty Wychowania, 17(42), 205–2018.

Wach, K. (2013). Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych. Przedsiębiorczość – Edukacja [Entrepreneurship – Education], 9, 246–257.

Opublikowane

2020-06-24

Jak cytować

Bieniok, H. . (2020). The Conditions and Prospects for the Development of Personal Entrepreneurship Education Among the Young. Przedsiębiorczość - Edukacja, 16(1), 7–18. https://doi.org/10.24917/20833296.161.1