Historia czasopisma

Czasopismo wydawane jest od 2005 roku początkowo przez Zakład (pózniej Katedrę) Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego, a od 2023 roku przez Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ( Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji) przy współpracy z innymi instytucjami. Wybrane numery czasopisma są dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W kolejnych numerach czasopisma Przedsiębiorczość - Edukacja ukazują się artykuły, które są przede wszystkim efektem prezentacji wyników prac badawczych i wymiany poglądów podczas - odbywających się od 2004 r. w Krakowie - konferencji naukowych poświęconych problematyce przedsiębiorczości i organizowanych od 2008 r. zjazdów nauczycieli przedsiębiorczości.