Academic Entrepreneurship in the Development Strategies of Polish Universities

Autor

  • Marta Tutko Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Katedra Zarządzania Jakością

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.161.11

Słowa kluczowe:

academic entrepreneurship, development strategy, higher education, Poland, strategic research, university

Abstrakt

This article addresses the issue of academic entrepreneurship, broadly understood as: (1) the process of establishing companies, (2) university entrepreneurship, (3) development of educational programs and entrepreneurial attitudes among students and academics, (4) creating institutions and programs that support setting up of companies, (5) intellectual property management and (6) entrepreneurial university management (Banerski et al., 2009). The goal is to examine the presence of academic entrepreneurship in the development strategies of eighteen Polish public universities. This study uses the content analysis method and is a part of strategic research. To answer the research question, the universities’ development strategies were analysed and in particular mission statements, strategic and operational goals, activities/tasks. Based on the research, it can be concluded that university authorities do not perceive academic entrepreneurship as a goal of the utmost importance and only to a small extent see the need to develop this concept by taking it into account in development strategies.

Biogram autora

Marta Tutko - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Katedra Zarządzania Jakością

Marta Tutko, PhD. Author is an assistant professor at the Institute of Economics, Finance and Management, Faculty of Management and Social Communication, Jagiellonian University in Kraków, Poland. She is a graduate of the University of Economics in Cracow and the Jagiellonian University (she holds a PhD degree in economics in the discipline of Management). Her academic and research interests concern quality management, quality culture and management in higher education institutions. She is the Dean’s Representative for Education Quality Improvement and Chairwoman of the Faculty Education Quality Improvement Commission.

Bibliografia

Banerski, G., Gryzik, A., Matusiak, K.B., Mażewska, M., Stawasz, E. (2009). Przedsiębiorczość akademicka (rozwój firm spin-off, spin-out) – zapotrzebowanie na szkolenia służące jej rozwojowi. Raport z badania. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Brendzel-Skowera K. (2014). Potencjał przedsiębiorczy uczelni na przykładzie Politechniki Częstochowskiej. Przegląd Organizacji, 12, 26–31.

Carlsson, B., Acs, Z.J., Audretsch, D.B., Braunerhjelm, P. (2009). Knowledge creation, entrepreneurship, and economic growth: a historical review. Industrial and Corporate Change, 18(6), 1193–1229.

Carree, M., Della Malva, A., Santarelli, E. (2014). The contribution of universities to growth: empirical evidence for Italy. The Journal of Technology Transfer, 39, 393–414.

Czakon, W. (2015). Rygor metodologiczny. W: W. Czakon (ed.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu. Warszawa: Oficyna, 82–102.

Czernek, K. (2015). Wprowadzenie do badań jakościowych w naukach o zarządzaniu. W: W. Czakon (ed.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu. Warszawa: Oficyna, 167–188.

Dziedziczak-Foltyn, A. (2011). Strategie uczelniane – antycypacja, translacja czy pseudokonformizacja celów polityki rozwoju szkolnictwa wyższego? W: Zarządzanie szkołą wyższą. Dylematy i wyzwania. Gdańsk: Wyższa Szkoła Bankowa, 183–202.

European Commission. (2006). Implementing the Community Lisbon Program: Fostering entrepreneurial mindsets through education and learning. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Brussels, COM (2006)33 final.

Griffin, R. W. (2014). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA.

Makieła, Z. (2017). Przedsiębiorczość i innowacyjność akademicka w Polsce. Przedsiębiorczość – Edukacja [Entrepreneurship – Education], 13, 183–195.

Piotrowska-Piątek, A. (2015). Analiza strategii rozwoju szkół wyższych w Polsce. Organizacja i Zarządzanie, 2(30), 103–116.

Płaziak, M., Rachwał, T. (2015). „Przedsiębiorczy region” – zarys koncepcji w świetle analizy roli przedsiębiorczości w krajowej strategii rozwoju regionalnego. Przedsiębiorczość – Edukacja [Entrepreneurship – Education], 11, 37–49.

Poznańska, K. (2014). Przedsiębiorczość akademicka – cechy i znaczenie w gospodarce światowej i polskiej. W: T. Kraśnicka (ed.), Innowacyjność współczesnych organizacji. Kierunki i wyniki badań, część II. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 164–172.

Romanowska, M. (2012). Metody badania strategii. Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. Metody badań problemów zarządzania strategicznego, 17(1), 65–77.

Silverman, D. (2008). Prowadzenie badań jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Stoner, S.J.A.F., Freeman, R.E., Gilbert, D.R. Jr. (2001). Kierowanie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego: 2010–2020. Projekt środowiskowy. (2009). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Szkoły wyższe i ich finanse w 2017 r. (2018). Warszawa – Gdańsk: Główny Urząd Statystyczny.

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Dz.U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.

Vroom, V.H. (1960). The Effect Attitudes on Perception of Organisational Goals. Human Relations, 13, 229–249.

Wach, K. (2015). Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego: przegląd literatury. Przedsiębiorczość – Edukacja, 11, 24–36.

Wawak, T. (2012). Jakość zarządzania w szkołach wyższych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wawak, T. (2014). Strategie zarządzania i rozwoju uniwersytetów Krakowa. W: A. Stabryła, T. Małkus (ed.), Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym. Kraków: Mfiles.pl, 33–55.

Woźnicki, J. (2010). Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego: 2010–2020. Przedstawienie projektu środowiskowego. Nauka, 1, 97–114.

Zakrzewska-Bielawska, A. (2011). Relacje między strategią a strukturą organizacyjną w przedsiębiorstwach sektora wysokich technologii. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.

Opublikowane

2020-06-24

Jak cytować

Tutko, M. . (2020). Academic Entrepreneurship in the Development Strategies of Polish Universities. Przedsiębiorczość - Edukacja, 16(1), 132–143. https://doi.org/10.24917/20833296.161.11