Indeksacja w bazach czasopism

ERIH PLUS (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences)

BazEkon

BazHum

CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)

CEOOL (Central and Eastern European Online Library0

CrossRef

DOAJ (Directory of Open Access Journals)

Google Scholar

ICI Journal Master List (Index Copernicus)

Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa

ROAD (Directory of Open Access Scholarly Resources)


Czasopismo jest ponadto archiwizowane w formie elektronicznej na stronie internetowej czasopisma oraz w formie drukowanej w zasobach wielu bibliotek, m.in. w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie oraz Bibliotece Narodowej w Warszawie.