Determinanty intencji przedsiębiorczych studentów

Autor

  • Ewa Gano Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania,Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie
  • Teresa Łuczka Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania, Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.161.3

Słowa kluczowe:

intencje przedsiębiorcze, postawy przedsiębiorcze, przedsiębiorczość, studenci, własny interes

Abstrakt

Celem badań przedstawionych w artykule jest poznanie predyspozycji i postaw przedsiębiorczych studentów, barier utrudniających im otwieranie własnej działalności gospodarczej oraz czynników motywujących ich do tejże działalności. W artykule wykorzystano wyniki badań własnych przeprowadzonych wśród studentów w wieku 19-25 lat. Badania przeprowadzono za pomocą ankiety audytoryjnej na grupie 540 osób w Wielkopolsce. Przyjęto kryterium płci oraz miejsca zamieszkania respondentów. Pytania dotyczyły predyspozycji przedsiębiorczych, posiadanej przez studentów wiedzy na temat rozpoczynania działalności gospodarczej, barier i czynników zachęcających do aktywności gospodarczej oraz form wspierania przedsiębiorczości oczekiwanych przez studentów. W części empirycznej przedstawiono wyniki badań własnych dotyczących cech charakterologicznych studentów, ich intencji przedsiębiorczych, barier i czynników rozwoju postaw przedsiębiorczych, a także ich potrzeb szkoleniowych w zakresie planowania własnej działalności gospodarczej. Wyniki badań ujawniły, że gotowość do podjęcia działalności gospodarczej jest stymulowana przez wiele czynników oraz, że studenci mają niedostateczną wiedzę w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej, zatem dostarczenie im odpowiednich kwalifikacji w tym względzie powinno skutkować wzrostem intencji przedsiębiorczych.

Biogramy autorów

Ewa Gano - Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania,Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie

Ewa Gano, mgr inż., absolwentka Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Poznańskiej, obecnie doktorantka na Wydziale Inżynierii Zarządzania, Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie tej samej uczelni. Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Matematyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą również na UAM. Zainteresowania badawcze autorki koncentrują się przedsiębiorczości MŚP oraz postawach przedsiębiorczych dzieci, młodzieży i studentów.

Teresa Łuczka - Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania, Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie

Teresa Łuczka, prof. dr hab. Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania kierownik Katedry Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie; kierownik Studiów Doktoranckich. Autorka wielu publikacji naukowych dotyczących problemów funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw.

Bibliografia

Ajzen, I. (1991). Theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50, 179–211.

Athayde, R. (2009). Measuring Enterprise Potential in Young People. Entrepreneurship. Theory and Practice, 1042–2587.

Banerski, G., Gryzik, A., Matusiak, K.B., Marzewska, M., Stawasz, E. (2009). Przedsiębiorczość akademicka. Raport z badania. Warszawa: PARP.

Drucker, P.F. (1998). Praktyka zarządzania. Kraków: Czytelnik – Nowoczesność – Akademia Ekonomiczna w Krakowie.

Harris, M.L., Gibson, S.G. (2008). Examining the entrepreneurial attitudes of US business students. Education + Training, 50(7), 568–581. doi: https://doi.org/10.1108/00400910810909036

Hudson, J.W. (1993). Intellectual Capital. How to build it, Enhance it, Use it. New York: John Wiley&Sons.

Łuczka, T., Rembiasz, M. (2016). Badanie postaw przedsiębiorczych studentów – wybrane aspekty teoretyczne i empiryczne. Horyzonty Wychowania, 15(34), 27–47. doi: https://doi.org/10.17399/HW.2016.153402

Peters, M., Sigl, C., Strobl, A. (2007). Die Einstellung zum Unternehmertum aus Sicht zukünftiger Universitätsabsolventen. Zeitschrift für KMU und Entrepreneurship, 4, 291–308.

Poznańska, K. (2014). Przedsiębiorczość akademicka – cechy i znaczenie w gospodarce światowej i polskiej. W: T. Kraśnicka (red.), Innowacyjność współczesnych organizacji. Kierunki i wyniki badań. Część II. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 164–172.

Saeed, S., Muffatto, M., Yousafzai, Sh.Y. (2014). Exploring intergenerational influence on entrepreneurial intention: the mediating role of perceived desirability and perceived feasibility. International Journal of Entrepreneurship & Innovation Management, 18(2/3), 134–153.

Thompson, E.R. (2009). Individual Entrepreneurial Intent: Construct Clarification and Development of an Internationally Reliable Metric. Entrepreneurship Theory & Practice, 3(33), 669–694.

Wach, K. (2015). Środowisko biznesu rodzinnego jako stymulanta intencji przedsiębiorczych młodzieży akademickiej. Przedsiębiorczości i Zarządzanie, XVI(7/III), 25–40.

Westlund, H. (2011). Multidimensional Entrepreneurship: Theoretical Considerations and Swedish Empirics. Regional Science Policy & Practice, 3(3), 2–3.

Pobrania

Opublikowane

2020-06-24

Jak cytować

Gano, E. ., & Łuczka, T. . (2020). Determinanty intencji przedsiębiorczych studentów. Przedsiębiorczość - Edukacja, 16(1), 31–44. https://doi.org/10.24917/20833296.161.3