Tom 12 (2016): Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych

					Pokaż  Tom 12 (2016): Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych

Entrepreneurship as a factor in the development of local systems

Przedsiębiorczość - Edukacja, 12

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Instytut Geografii
Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

we współpracy z:

Polskie Towarzystwo Geograficzne - Komisja Geografii Przemysłu

Warszawa – Kraków 2016Opublikowane: 2016-10-02

Artykuły