Społeczne i gospodarcze aspekty rozwoju turystyki narciarskiej

Autor

  • Kinga Krzesiwo Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.12.17

Słowa kluczowe:

Polish Carpathians, ski resorts, ski tourism, socio-economic development

Abstrakt

Rozwój ośrodków narciarskich jest najważniejszym czynnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego niektórych krajów i regionów górskich. Przyczynia się do wzrostu demograficznego oraz poprawy jakości usług i infrastruktury w miejscowościach górskich, jest ważnym źródłem zatrudnienia i dochodów mieszkańców, a także kreuje tzw. psychologiczną stabilność osób zamieszkujących te tereny. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie, na podstawie danych uzyskanych z Banku Danych Lokalnych GUS, wpływu rozwoju ośrodków narciarskich na rozwój społeczno-gospodarczy 16 gmin, na terenie których leżą największe stacje narciarskie polskich Karpat. Pod względem społecznym i gospodarczym badane gminy są znacznie zróżnicowane. Przejawia się to m.in. w saldzie migracji, poziomie bezrobocia i przedsiębiorczości, a także w strukturze podmiotów gospodarczych. W zdecydowanie najkorzystniejszej sytuacji znajdują się te gminy, w których turystyka narciarska odgrywa istotną rolę w strukturze ich funkcji turystycznej. Są to przede wszystkim gminy położone w Beskidzie Śląskim i na Podhalu. Charakteryzują się one przeważnie dodatnim saldem migracji, niższym poziomem bezrobocia niż średni poziom dla Polski i wyższym od średniego poziomem przedsiębiorczości. Odwrotne cechy wykazują natomiast gminy słabiej zagospodarowane dla narciarstwa, leżące w Beskidzie Żywieckim, Beskidzie Sądeckim, Pieninach i Bieszczadach.

Biogram autora

Kinga Krzesiwo - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Kinga Krzesiwo, dr, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Zainteresowania badawcze autorki dotyczą rozwoju i funkcjonowania ośrodków i stacji narciarskich w Polsce oraz na świecie, atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej, nowych trendów rozwoju turystyki, a także metodologii badań w geografii turyzmu. Ponadto autorka zajmuje się prowadzeniem badań marketingowych oraz badań ruchu turystycznego w wybranych górskich miejscowościach turystycznych.

Bibliografia

Bank Danych Lokalnych. GUS. (2015, 10 września). Pozyskano z www.stat.gov.pl

Barabasz, S. (1914). Wspomnienia narciarza. Zakopane: SN TT.

Baran, M. (2010). Koleje linowe i wyciągi narciarskie. Historia i dzień dzisiejszy. Łodź: Księży Młyn Dom Wydawniczy.

Barbier, B. (1978). Ski et stations de sports d’hiver dans le monde. Weiner Geographische Schriften, 51(52), 130–146.

Barbier, B. (1993). Problems of the French winter sport resort. Tourism Recreation Research, 18(2), 5–11.

Buckley, R.C., Pickering, C.M., Warnker, J. (2000). Environmental management for Alpine tourism and resorts in Australia. W: P.M. Goode, M.P. Price, F.M. Zimmermann (red.), Tourism and Development in Mountain Regions. Wallingford: CAB International, 27–45.

Christopoulou, O., Papastavrou, A. (1997). Evaluation of the behavior of visitors of ski stations for more effective management - the case of the Pelion region. Medit, 8(1), 37–40.

Čuka, P., Gregorova, B. (2011). Cechy i kierunki urbanizacji turystycznej na Słowacji – przykład stacji narciarskiej Donovaly. Prace Geograficzne, 125, 9–18.

Greif, F. (1988). Landwirtschaft. Forstwirtschaft und Wintersport – Zum Konflikt zwischen Okologie und Okonomie in Osterreichs Bergen. W: Probleme des landlichen Raumes im Hochgebirge. Innsbrucker Geographische Studien, 16.

Havrlant, J. (2011). Kierunki i bariery modernizacji ośrodków sportów zimowych w czeskim regionie turystycznym „Beskidy”. Prace Geograficzne, 125, 77–93.

Knafau, R. (1979). L’amenagement de territoire en economie liberale: l’example des stations integrees de sports d’hiver des Alpes Francaises. l’Espace Geographique, 83, 173–180.

Krzesiwo, K. (2014). Rozwój i funkcjonowanie stacji narciarskich w polskich Karpatach, Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.

Kurek, W. (2004). Turystyka na obszarach górskich Europy, Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.

Lasanta, T., Laguna, M., Vicente-Serrano, S. M. (2007). Do tourism-based ski resorts contribute to the homogeneous development of the Mediterranean mountains? A case study in the Central Spanish Pyrenees. Tourism Management, 28, 1326–1339.

Lindberg, K., Andersson, T.D., Dellaert, B.G.C. (2001). Tourism development: Assessing social gains and losses. Annals of Tourism Research, 28(4), 1010–1030.

Mika, M. (2004). Turystyka a przemiany środowiska przyrodniczego Beskidu Śląskiego. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.

Mika, M. (2014). Założenia i determinanty podtrzymywalności lokalnego rozwoju turystyki. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.

Orens, A., Seidl, A., Weiler, S. (2006). Winter Tourism and Land Development in Gunnison, Colorado.

W: T. Clark, A. Gill, R. Hartmann (red.), Mountain Resort Planning and Development in the Era of Globalization. New York: Cognizant Communication Corporation, 91–107.

Paryski, W.H., Paryska, Z. (1994). Wielka encyklopedia tatrzańska, Poronin.

Snowdon, P., Slee, B., Farr, H. (2000). The Economic impacts of Different Types of Tourism in Upland and Mountain Areas of Europe. W: P. M. Goode, M. F. Price, F. M. Zimmermann (red.), Tourism and Development in Mountain Regions. Wallingford: CAB International, 137–155.

Szatkowski, W. (1994). Pionierzy narciarstwa w Tatrach Polskich. Zakopane: Muzeum Tatrzańskie im.T. Chałubińskiego.

Szatkowski, W. (2011). Stanisław Barabasz – pierwszy zakopiański narciarz. Pozyskano z (www.watra.pl/ zakopane/gory/2011/02/03/stanislaw-barabasz-pierwszy-zakopianski-narciarz).

Ziemba, S. (1957). Zanim przyszły czasy Legierskich, Wieczorka i Tajnera. W: Na śnieżnych trasach Beskidów. Katowice: Wyd. Sekcji Narciarskiej WKKF Katowice, 7–15.

Zimmermann, F.M. (1995). The Alpine Region: Regional Restructuring Opportunities and Constraints in a Fragile Environment. W: A. Montanari, A. M. Williams (red.), European Tourism: Regions, Spaces and Restructuring. Chichester – New York: Wiley, 19–40.

Pobrania

Opublikowane

2016-10-02

Jak cytować

Krzesiwo, K. (2016). Społeczne i gospodarcze aspekty rozwoju turystyki narciarskiej. Przedsiębiorczość - Edukacja, 12, 233–244. https://doi.org/10.24917/20833296.12.17