Rozwój drobnej przedsiębiorczości na Białorusi i cechy jej układu przestrzennego

Autor

  • Ivan Pirozhnik Akademia Pomorska w Słupsku Instytut Geografii i Studiów Regionalnych

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.12.10

Słowa kluczowe:

indywidualni przedsiębiorcy, przedsiębiorczość, regionalny układ, sektor drobnych i średnich przedsiębiorstw, typy regionów

Abstrakt

W artykule przedstawiono główne tendencje rozwoju drobnej przedsiębiorczości, do której zalicza się działalność sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz indywidualnych przedsiębiorców. W warunkach transformacji gospodarczej Białorusi wskazano kierunki regionalnych i sektorowych przemian w gospodarce, których rozwiązaniu sprzyjają zmiany indukowane rozwojem sektora MŚP. Na podstawie analizy poziomu rozwoju i ogólnej dynamiki sektora MŚP oraz jego podstawowych cech działalności (liczba zatrudnionych, wielkość produkcji, aktywność inwestycyjna, udział w tworzeniu produktu regionalnego obwodów) przeprowadzono typologię obwodów Białorusi. Na szczeblu analizy mikroregionalnej w przekroju 20 mikroregionów ekonomicznych i Mińska pokazano cechy układu regionalnego rozwoju drobnej przedsiębiorczości i stwierdzono polaryzację przestrzenną układu z wyraźnymi cechami dominacji aglomeracji stołecznej Mińska i wielkich miast obwodowych. Uwzględniając wyniki badań marketingowych, przeprowadzonych przez rożne ośrodki, wskazano ogólne cechy kształtowania się warunków społeczno-ekonomicznych oraz regulacji prawnych sektora drobnej przedsiębiorczości.

Biogram autora

Ivan Pirozhnik - Akademia Pomorska w Słupsku Instytut Geografii i Studiów Regionalnych

Ivan Pirozhnik, prof. dr hab., profesor geografii, Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Geografii i Studiow Regionalnych. Absolwent geografii Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku (Białoruś). Zainteresowania naukowe: geografia społeczno-ekonomiczna, wpływ globalizacji na transformację gospodarczą regionów, polityka rozwoju regionalnego, geografia polityczna, geografia turystyki.

Bibliografia

Bykowa T.P. (red.) (2015, 10 listopada). Strategiya razwitiya malogo i srednego predprinimatelstva w Respublike Belarus na period do 2010 goda. Pozicija biznes soobshchestva, Minsk, Sovet po razwitiju predprinimatelstva w Respublike Belarus, 2013, 186. Pozyskano z: http://ced.by/ru/publication/ books/~shownews/strategia_razvitia-msb-do-2020

Chądrzyński, M. (2007). Główne bariery rozwoju i funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich województwa łódzkiego. Przedsiębiorczość – Edukacja, 3, 128–132.

Dorocki, S., Brzegowy P. (2014). Uwarunkowania przestrzennego zróżnicowania postaw przedsiębiorczych we Francji. Przedsiębiorczość – Edukacja, 10, 148–162.

Doing Business 2015. Going Beyond Efficiency. World Bank Group Flagship Report. (2015, 2 listopada).

Pozyskano z: http://www.doingbusiness.org/DB15-Full-Report.pdf Gabińska, C.G. (2014). Przedsiębiorczość jako dominanta rozwoju obszarow wiejskich Polski.Przedsiębiorczość – Edukacja, 10, 229–243.

Kovalev, M.M., Shashko, A.A. (2009). Inwesticionnaja aktiwnosc w regionach Respubliki Belarus i puti je powyshenija. Westnik Associacii beloruskih bankow, 2, 8–27.

Kurek, S., Rachwał, T. (2010). Założenia i wstępne wyniki europejskiego projektu badawczego FIFOBI w zakresie kształtowania kompetencji uczniów gimnazjum do prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorczość – Edukacja, 6, 472–485.

Liuhto, K.T. (2015). The Belarus business environment as assessed by the management of leading finnish companies operating in the country. Baltic region, 1(23), 36–55.

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012–2013 (2014). Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa.

Problemy i perspektywy razwitiya malogo i srednego predprinimatelstva w Belarusi: online konferencja. Minsk, 04.05.2015 (2015, 7 listopada). Pozyskano z: http://www.gb.by/novosti/ekonomika/problemy- i-perspektivy-razvitiya-malogo

Razwitije malych i srednich predprijatij Belarusi, 2014. Raspredelenie otwetow na woprosy ankety. Minsk: Issledowatelskij Centr IPM. (2015, 9 listopada). Pozyskano z: http://www.research.by/webroot/delivery/ files/survey2014r1.pdf

Shappo, M., Knut, A. (2015, 10 listopada). Empiricheskie faktory razvitija MŚP w Belarusi: analiz i rekomendacji. Berlin – Minsk, Issledowatelskij Centr IPM. Pozyskano z http://www.get-belarus.de/ wordpress/wp-content/uploads/2014/10/pp2014r04.pdf

Strojny, J., Kościołek, M. (2015). Przedsiębiorczość Polski Wschodniej – ocena potencjału rozwojowego z wykorzystaniem analizy porównawczej. Przedsiębiorczość – Edukacja, 11, 64–81.

Wielgus, G. (2006). Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 8, 127–138.

Vitko, F.P. (2013). Problemy razwitija predprinimatelstwa w kontekste reformirowanija ekonomiki Belarusi. Visnik Cherkaskogo uniwersitetu, seria „Ekonomichni nauki”, 4(256), 61–66.

Zinowskij, W.I. (red.). Maloje i sredneje predprinimatelstvo w Respublike Belarus. Statisticheskij sbornik, 2014, Minsk, Nacionalnyj Statisticheskij Komitet, 379. (2015, 7 listopada). Pozyskano z: http://belstat.gov.by/bgd/public_compilation/index_422/

Zioło, Z. (2007). Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej – zarys modelu. Przedsiębiorczość – Edukacja, 3, 10–17.

Pobrania

Opublikowane

2016-10-01

Jak cytować

Pirozhnik, I. (2016). Rozwój drobnej przedsiębiorczości na Białorusi i cechy jej układu przestrzennego. Przedsiębiorczość - Edukacja, 12, 134–148. https://doi.org/10.24917/20833296.12.10