Efektywne wykorzystanie zasobów jako czynnik konkurencyjności i przedsiębiorczości w usługach motoryzacyjnych

Autor

  • Jerzy Janczewski Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna Katedra Systemów Transportowych

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.12.13

Słowa kluczowe:

cykl życia obiektu technicznego, części samochodowe, konkurencyjność, ponowne użycie, przedsiębiorczość

Abstrakt

Artykuł prezentuje wybrane zagadnienia ponownego użycia części i zespołów samochodowych. Omówiono w nim sposoby wydłużania cyklu istnienia obiektu technicznego, zagadnienia bezpośredniego użycia części samochodowych i całych zespołów, regeneracji części i zespołów oraz odnowy całych samochodów. Działania takie zaliczono do działań przedsiębiorczych, wzmacniających konkurencyjność firm zajmujących się usługami motoryzacyjnymi. Przytoczono przykłady dwóch firm wywodzących się z lokalnego rynku i funkcjonujących w dziedzinie ponownego użycia oraz potwierdzono przypuszczenie, że wydłużanie cyklu życia części samochodowych i całych zespołów przysparza korzyści zarówno środowisku naturalnemu, jak i samym firmom, a także ich klientom.

Biogram autora

Jerzy Janczewski - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna Katedra Systemów Transportowych

Jerzy Janczewski, dr inż., adiunkt, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, Katedra Systemów Transportowych. Jerzy Janczewski jest inżynierem mechanikiem, doktorem nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na logistyce zwrotnej i problematyce zarządzania przedsiębiorstwami mikro i małymi z branży usług motoryzacyjnych i transportu drogowego.

Bibliografia

Auto detailing. (2015, 2 września). Pozyskano z: https://pl.wikipedia.org/wiki/Auto_detailing

Europa efektywnie korzystająca z zasobów – inicjatywa przewodnia strategii „Europa 2020”. (2015, 2 września). Bruksela: Komisja Europejska. Pozyskano z: http://www.mg.gov.pl/files/upload/8418/ resource-efficient_europe_pl.pdf

Gidlewski, M., Jemioł, L., Prochowski, L., Tkaczuk, S., Sklorz, A.R. (2015). Analiza polskiego rynku części zamiennych do napraw samochodów. Warszawa: Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Centrum Rzeczoznawstwa Samochodowego i Szkoleń.

Grzebyk, M., Kryński, Z. (2011). Konkurencja i konkurencyjność przedsiębiorstw. Ujęcie teoretyczne.W: M.G. Woźniak N., Fedan (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Uwarunkowania sprawnego działania w przedsiębiorstwie i regionie, 20, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Ekonomiki i Zarządzania, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 107–117.

Jaka naprawdę jest branża motoryzacyjna w Polsce. (2010). Warszawa: Stowarzyszenie Dystrybutorów i Części Motoryzacyjnych.

Karwasz, A. (2015, 2 września). Ocena recyklingowa wyrobow. Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji. PTZP, 622–628. Pozyskano z: http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_ pdf_2010/73_Karwasz_A.pdf

Kosmetyka samochodowa (auto detailing) – odświeżanie auta. (2015, 2 września). Pozyskano z: http:// www.s-plus.pl/kosmetyka-auto-detailing

Raport Branży Motoryzacyjnej. (2015, 2 września). Polski Związek Motoryzacyjny. Pozyskano z: http:// www.pzpm.org.pl/Rynek-motoryzacyjny/Roczniki-i-raporty/Raport-branzy-motoryzacyjnej-2015

Remanufacturing Terminology Remanufacturing Term Guideline. (2015, 2 września). APRA Europe.Pozyskano z: http://www.apra-europe.org/main.php?target=remanufacturing

Smart Repair – szybkie naprawy. (2015, 2 września). Pozyskano z: http://www.s-plus.pl/naprawa- smart-repair

Skąpski, J. (2014). Procesy przygotowania samochodów do ponownego ich użycia na przykładzie firmy Luk-Car. Łódź: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna. Inżynierska praca dyplomowa, materiał niepublikowany.

Stan branży motoryzacyjnej oraz jej rola w polskiej gospodarce. (2013; 2015, 2 września). Raport KPMG w Polsce z inicjatywy Polskiego Związku Motoryzacyjnego. Pozyskano z: https://www.kpmg.com/PL/pl/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/mobile/Stan-branzymotoryzacyjnej- 2013.pdf

Sobiepanek, T., Roehrych, K., Zienkiewicz, J. (red.). (1975). Studium w zakresie podwyższania trwałości elementów maszyn. Poradnik III. Warszawa: Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP.

What is PDR?. (2015, 2 września). Pozyskano z: http://napdrt.org/for-consumers/about-paintless-dentrepair/

Włodarczyk, M., Janczewski, J. (2013). Zarządzanie logistyką zwrotną w usługach motoryzacyjnych. Przedsiębiorczość – Edukacja, 9, 187–203.

Włodarczyk, M., Janczewski, J. (2014). Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce w branży motoryzacyjnej. Przedsiębiorczość – Edukacja, 10, 94–108.

Woropay, M. (red.). (1996). Podstawy racjonalnej eksploatacji maszyn. Bydgoszcz – Radom: Akademia Techniczna i Instytut Technologii Eksploatacji.

Zaręba, M.J. (2014). Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie złomowania pojazdów ciężarowych. Łódź: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna. Inżynierska praca dyplomowa, materiał niepublikowany.

Pobrania

Opublikowane

2016-10-02

Jak cytować

Janczewski, J. (2016). Efektywne wykorzystanie zasobów jako czynnik konkurencyjności i przedsiębiorczości w usługach motoryzacyjnych. Przedsiębiorczość - Edukacja, 12, 176–189. https://doi.org/10.24917/20833296.12.13

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>