Determinanty przedsiębiorczości w opinii nauczycieli i przedsiębiorców. Konkluzje i praktyczne wskazania z programu Perspective

Autor

  • Mariusz Makowski Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Psychologii i Dydaktyki

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.12.28

Słowa kluczowe:

kompetencje, nauczyciel, program, przedsiębiorczość, szkolenie, szkoła

Abstrakt

Program Perspective (Leonardo da Vinci), realizowany w latach 2013−2015 przez ośmiu partnerów europejskich, poświęcony był udoskonalaniu metod kształcenia nauczycieli pod kątem przedsiębiorczości. W artykule zaprezentowano efekty finalnego etapu projektu, jakim było przeprowadzenie czterech grup fokusowych, w których wzięli udział nauczyciele, przedsiębiorcy, przedstawiciele władz samorządowych, trenerzy oraz dyrektorzy szkół. W grupach tych poszukiwano czynników, które mogą sprzyjać rozwojowi postaw przedsiębiorczych zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Próbowano również diagnozować przeszkody i trudności, które należy pokonać, aby tworzyć środowisko edukacyjne bardziej przyjazne budowaniu postaw przedsiębiorczych. Kolejnym celem tych spotkań było określenie warunków sprzyjających szkoleniu facylitatorów przedsiębiorczości. Z badań tych wyłania się obraz szeregu postulatów dla zmian w systemie edukacji, w szczególności dotyczących doboru i szkolenia kadry nauczycielskiej. W artykule przedstawiono listę rekomendacji zgłaszanych przez nauczycieli i przedsiębiorców, jak również komentarz autora

Biogram autora

Mariusz Makowski - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Psychologii i Dydaktyki

Mariusz Makowski, psycholog społeczny, dr nauk humanistycznych związany z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie od 2005 r. Jego obszar eksploracji teoretycznych i badawczych koncentruje się na: problematyce mediów, kształtowaniu postaw oraz wpływie społecznym nadawców masowych. Od kilkunastu lat zaangażowany jest we współpracę z prasą, radiem i telewizją na polu edukacyjnym. Swoje najbliższe plany badawcze wiąże ze zgłębieniem zagadnień poznawczych i emocjonalnych konsekwencji percepcji obrazów fotograficznych.

Bibliografia

Blanchard, K. (2007). Przywództwo wyższego stopnia. Blanchard o przywództwie i tworzeniu efektywnych organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Blank, G. (2015, 20 marca). Conducting a focus group. Pozyskano z: www.cse.lehigh.edu/~glennb/mm/ FocusGroups.htm

Eliot & Associates (2015, 17 lipca). Guidelines for conducting a focus group. Pozyskano z: https://assessment.trinity.duke.edu/documents/How_to_Conduct_a_Focus_Group.pdf

Gregorczyk, S., Romanowska, M., Sopińska, A., Wachowiak, P. (2007). Program nauczania podstaw przedsiębiorczości dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Przedsiębiorczość bez tajemnic. Warszawa: Wydawnictwo WSiP.

Morgan, D.L. (1998). The focus group guidebook. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage Publications.

Strona programu Perspective (2015, 4 października). Pozyskano z: http://www.perspectiveproject.eu/pl

Szeliga, P. (2007). Chwasty na polu przedsiębiorczości, czyli czego w szkole nie uprawiać. W: P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski (red.), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna. Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.

Wypych, M. (2012). Warunki skuteczności osób proaktywnych w organizacjach. W: M. Motyka, J. Pawlak (red.), Podmiotowość człowieka w organizacji. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.

Pobrania

Opublikowane

2016-10-02

Jak cytować

Makowski, M. (2016). Determinanty przedsiębiorczości w opinii nauczycieli i przedsiębiorców. Konkluzje i praktyczne wskazania z programu Perspective. Przedsiębiorczość - Edukacja, 12, 378–390. https://doi.org/10.24917/20833296.12.28