Edukacyjna rola szlaków kulinarnych

Autor

  • Piotr Dominik Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji Warszawa

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.12.21

Słowa kluczowe:

edukacja, szlak, turystyka, turystyka kulinarna

Abstrakt

Celem opracowania jest wskazanie roli, jaką w procesie edukacji turystów odgrywają szlaki kulinarne, zarówno występujące w sposób naturalny w przestrzeni antropogenicznej, jak i wyznaczone przez organizatorów turystyki. Szlaki kulinarne dają turystom możliwość bezpośredniego obcowania z wiedzą na temat wybranych produktów kulinarnych. Stwarzają także warunki do aktywnego uczestnictwa i zdobywania umiejętności posługiwania się rozmaitymi urządzeniami, jak również kształtują kompetencje społeczne poprzez osobisty kontakt z pojedynczymi osobami oraz społecznościami wytwarzającymi żywność. W opracowaniu zwrócono szczególną uwagę na rolę bezpośredniego poznania i obserwacji oraz uczestnictwa w wydarzeniach mających miejsce na szlaku kulinarnym. Wskazano na powiązanie zagadnienia edukacji z turystyką oraz uwypuklono miejsce szlaków kulinarnych w turystyce edukacyjnej. Przeanalizowano, które elementy szlaków i w jaki sposób oddziałują edukacyjnie na odbiorców w rożnych grupach wiekowych. Tworzenie i koordynowanie szlaków kulinarnych jest przejawem przedsiębiorczości ich organizatorów.

Biogram autora

Piotr Dominik - Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji Warszawa

Piotr Dominik, dr inż., absolwent Wydziału Technologii Żywności SGGW. Ukończył studia doktoranckie z zakresu oceny jakości żywności. Ze względu na profil zainteresowań jest aktywnie związany z branżą hotelarską i gastronomiczną przez pracę w organizacjach branżowych oraz działalność trenerską. Jest autorem podręczników akademickich, rozdziałów w monografiach oraz artykułów naukowych z zakresu żywienia, gastronomii i hotelarstwa. Obecnie pracuje jako adiunkt w Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji w Warszawie. Tematy badawcze, którymi się zajmuje, to m.in.: wpływ preparatów błonnikowych na cechy jakościowe pieczywa; tworzenie szlaków kulinarnych w świetle zwiększania atrakcyjności turystycznej regionu; tradycyjne produkty kulinarne jako element turystycznej atrakcyjności Mazowsza; aktywność systemów gastronomicznych na polskim rynku oraz ich udział w obsłudze ruchu turystycznego. Piotr Dominik był organizatorem konferencji i seminariów naukowych i branżowych, w tym konferencji zorganizowanej we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Mazowsza pt. „Szlaki kulinarne jako element turystycznej atrakcyjności regionu – Mazowsze”.

Bibliografia

Boniface, P. (2003). Tasting Tourism: Travelling for food and drink. Priscille Boniface, Ashgeste Publishing Limited, Hampshire.

Dominik, P. (2014). Szlak kulinarny jako produkt turystyczny. W: P. Dominik, (red.) Szlaki kulinarne jako element turystycznej atrakcyjności regionu Mazowsze. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 11–13.

Doroszewski, W. (1996). Słownik języka polskiego, Warszawa: PWN.

Drążkiewicz, J. (2015, 15 czerwca). Edukacyjne funkcje turystyki. Pozyskano z www.wycieczkiznami.pl.

Erasmus, E. (2006). Strategie uczenia się i studiowania w gospodarce rynkowej. ZN Almamer, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 3(43), 166.

Komeński, J.,A. (1956). Wielka dydaktyka, Wrocław: Ossolineum.

Kowalczyk, A. (2005). Turystyka kulinarna – ujęcie geograficzne, UW, Turyzm 15, 163–168.

Kruczek, Z. (2011). Szlak oscypkowy w Małopolsce. Droga od pomysłu do produktu turystycznego.

W: B. Włodarczyk, B. Krakowiak, J. Latosińska (red.), Kultura i turystyka. Wspólna droga, Łódź: Uniwersytet Łódzki, Instytut Geografii Miast i Turyzmu.

Kruczek, Z. (2013). Znaczenie szlaków kulturowych dla rozwoju turystyki edukacyjnej. W: A. Rapacz, Gospodarka turystyczna w regionie. Wrocław: Prace naukowe UE we Wrocławiu, 304, 124–126.

Lubański, K. (2006). Pedagogiczny potencjał turystyki. ZN Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 3(43).

Milewska, M., Prączko, A., Stasiak, A. (2010). Podstawy gastronomii. Warszawa: PWE.

Przecławski, K. (1996). Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki. Kraków: Albis.

Przecławski, K. (1997). Turystyka a kultura na przełomie XX/XI wieku. Kulturowe aspekty turystyki i gospodarki turystycznej. Warszawa: PST, 13.

Puczko, L., Ratz, T. (2006). Trailing Goethe, Humbert, and Ulysses. Cultural Routes in Tourism. W: A. Stasiak, Produkt turystyczny – szlak, Turystyka i Hotelarstwo, 10, 9–40.

Rapacz, A. (2013). Gospodarka turystyczna w regionie. Prace naukowe UE we Wrocławiu, 304, 124.

Richards, G. (red.) (2007). Cultural tourism. Global and Local perspectives. New York: The Haworth Hospitality, Press, 131–148.

Rohrscheidt, A.M. (2010). Regionalne szlaki tematyczne. Idea, potencjał, organizacja. Krakow: Proksenia.

Turos, L. (2003). Turystyka edukacyjna i transgresja, Warszawa: Ypsilon.

Turos, L. (2001). Wprowadzenie do wiedzy o turystyce edukacyjnej, Warszawa: Ypsilon.

Woźniczko, M., Orłowski, D. (2009). Szlak Oscypkowy jako nowy produkt turystyczny Podhala. W: M. Jalinik (red.), Konkurencyjność produktow turystycznych. Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 100–112.

Woźniczko, M., Orłowski, D. (2011a). Szlaki kulinarne komponentem wiejskiego produktu turystycznego. W: C. Jastrzębski (red.), Turystyka wiejska na drodze do komercjalizacji. Kielce: Wyd. Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipieńskiego w Kielcach, 101–123.

Woźniczko, M., Orłowski, D. (2011b). Lubuski Szlak Wina i Miodu oraz jego kulturowe znaczenie dla rozwoju turystyki winiarskiej. W: B. Sawicki, J. Janicka (red.), Wielowymiarowe aspekty turystyki kulturowej. Lublin: Wyd. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 158–174.

Woźniczko, M., Orłowski, D. (2014). Funkcjonowanie szlaków kulinarnych na Mazowszu. W: P. Dominik (red.), Szlaki kulinarne jako element turystycznej atrakcyjności regionu Mazowsze. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 133.

Wysokińska, B. (2014). Elementy historyczne w tworzeniu i rozwoju szlaków kulinarnych Mazowsza. Funkcjonowanie szlaków kulinarnych na Mazowszu. W: P. Dominik (red.), Szlaki kulinarne jako element turystycznej atrakcyjności regionu Mazowsze. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 51.

Zadrożna, D. (2014). Konsorcjum Produktowe „Szlaki Kulinarne” w ramach inicjowania, tworzenia i zarządzania partnerskimi grupami produktowymi. W: P. Dominik (red.), Szlaki kulinarne jako element turystycznej atrakcyjności regionu Mazowsze. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 207.

Pobrania

Opublikowane

2016-10-02

Jak cytować

Dominik, P. (2016). Edukacyjna rola szlaków kulinarnych. Przedsiębiorczość - Edukacja, 12, 282–298. https://doi.org/10.24917/20833296.12.21