Zarządzanie przedsiębiorcze w dobie globalizacji – perspektywa kulturowa

Autor

  • Jacek Strojny Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Katedra Ekonomii

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.1.3

Słowa kluczowe:

zarządzanie, przedsiębiorczość, globalizacja, kultura

Abstrakt

Wydaje się, że w XXI wieku nauki społeczne w coraz większym stopniu zajmować się będą zjawiskiem kształtowania się społeczeństwa globalnego. Rzeczywistość zglobalizowana, w wyniku intensywnych przemian społeczno-gospodarczych staje się faktem nie podlegającym dyskusji. Działalność gospodarcza, poprzez radykalne zmniejszenie kosztów komunikacji i zmniejszenie barier przepływu kapitału, przybiera obecnie nowe, globalne formy funkcjonowania. Jest zatem oderwana od ograniczeń narzucanych przez systemy państwowe. Można już mówić o rynku globalnym, przedsiębiorstwach globalnych, handlu globalnym, finansach globalnych, a coraz częściej nawet globalnym rynku pracy...

Bibliografia

Bartnicki M., Dyduch W., Przedsiębiorczość – element kultury organizacyjnej, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Nr 3-4/2002.

Bombiak E., Pożądany wzorzec, Personel 1-15 lutego 2003.

Clarke L., Zarządzanie zmianą, Gebethner i Ska, Warszawa 1997.

Cziomer E., Zyblikiewicz L. W., Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2001.

Drucker P. F., Innowacja i przedsiębiorczość, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1992.

Drucker P. F., Menedżer skuteczny, Nowoczesność, Warszawa 1994.

Drucker P. F., Myśli przewodnie Druckera, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2002.

Drucker P. F., Praktyka zarządzania, Nowoczesność, Warszawa 1998.

Drucker P. F., Zarządzanie w czasach burzliwych, Nowoczesność, Warszawa 1995.

Dyoniziak R., Iwanicka K., Karwińska A., Nikołajew J., Pucek Z., Społeczeństwo w procesie zmian, Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 1999.

Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998.

Golińska-Pieszyńska M., Przedsiębiorca i przedsiębiorczość – ewolucja pojęć, M. Trocki, K. Krajewski, Przedsiębiorczość w Polsce w perspektywie z integracją Europejską, Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa 2003.

Hasselbein F., Goldsmith M., Beckhard R., Lider przyszłości, Bussines Press, Warszawa 1997.

Kamiński R., Kultura organizacyjna sprzyjająca innowacyjności w przedsiębiorstwie, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Nr 2/2002.

Kaprowicz E., Menedżerowie w nowych rolach, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Nr 2/2002.

Kozioł L., Piechnik-Kurdziel A., Kopeć J., Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Biblioteczka Pracownicza, Warszawa 2000.

Łucewicz J., Socjologiczne spojrzenie na organizację, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1997.

Machaczka J., Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategia, diagnoza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1998.

Masłyk-Musiał E., Społeczeństwo i organizacje. Socjologia organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1996.

Olszewski A., Pora na zespoły, Personel 16-31 stycznia 2003.

Pacholski M., Słaboń A., Słownik pojęć socjologicznych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1997.

Piasecki B., Przedsiębiorczość i mała firma. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.

Pietrzkiewicz T., Systemy wartości i kodeksy etyczne w gospodarce, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa 1997.

Praca zbiorowa pod red. Marcinkowskiego A., Kapitalizm po polsku. Przedsiębiorca, organizacja, kultura, Księgarnia Akadmiska, Kraków 1996.

Praca zbiorowa pod red. J. Dietla, W. Gasparskiego, Etyka biznesu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

Sikorski Cz., Kultura organizacyjna, Wydawnictwo C H Beck, Warszawa 2002.

Sułkowski Ł., Czy kultury organizacyjne zmierzają do unifikacji?, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Nr 1/2002.

West M. A., Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

Pobrania

Opublikowane

2005-01-01

Jak cytować

Strojny, J. (2005). Zarządzanie przedsiębiorcze w dobie globalizacji – perspektywa kulturowa. Przedsiębiorczość - Edukacja, 1, 27–32. https://doi.org/10.24917/20833296.1.3

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>