Tom 5 (2009): Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego

					Pokaż  Tom 5 (2009): Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego

Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego

Przedsiębiorczość - Edukacja, 5

Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej,

Instytutu Geografii,

Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,

Wydawnictwo Nowa Era

Warszawa – Kraków 2009

Uwaga: wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana.

Opublikowane: 2009-01-01

Artykuły