Tom 11 (2015): Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych

					Pokaż  Tom 11 (2015): Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych

The role of entrepreneurship in the socio-economic development of spatial systems

Przedsiębiorczość - Edukacja, 11

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Instytut Geografii
Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

we współpracy z:

Fundacja "Edukcja dla Społeczeństwa"
Polskie Towarzystwo Geograficzne - Komisja Geografii Przemysłu

Warszawa – Kraków 2015

 

Opublikowane: 2015-09-20

Artykuły