Tom 6 (2010): Przedsiębiorczość w warunkach integracji europejskiej

					Pokaż  Tom 6 (2010): Przedsiębiorczość w warunkach integracji europejskiej

Przedsiębiorczość w warunkach integracji europejskiej

Przedsiębiorczość - Edukacja, 6

Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Instytutu Geografii

Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Wydawnictwo Nowa Era

Warszawa – Kraków 2010

 

Opublikowane: 2010-01-01

Artykuły