Przedsiębiorczość jako determinanta konkurencyjności organizacji zorientowanej projektowo

Autor

  • Jacek Strojny Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Katedra Ekonomii
  • Magdalena Berezowska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.3.29

Słowa kluczowe:

przedsiębiorczość, konkurencyjność, organizacja

Abstrakt

Authors start from a theoretical debate about a change, and consequent uncertainty, as a determinant of a company growth and they recognize entrepreneurship as a fundamental attribute of a competitive organization. According to the authors entrepreneurship is strictly related to the innovation of the company. The creation of innovation as well as products development and reasonable use of them on the market, i.e. good interactive marketing and new or enhanced product launched to better fulfill customers’ needs and beat the competitors by value advantage - all of these decide on importance and success of the company. In the second part the authors explain how to build entrepreneurship in the project-oriented organization.

Bibliografia

Antoszkiewicz J.D., 2002, Przedsiębiorczość w nowej roli [w:] Przedsiębiorczość i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w XXI wieku, B. Piasecki (red.), Wydawnictwo UŁ, Łódź.

Bratnicki M., 2002, Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice.

Domachowski W., 1998, Przewodnik po psychologii społecznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Francik A., 1994, Przedsiębiorczość a innowacje, „Zeszyty Naukowe” 444/1994, AE w Krakowie, Kraków.

Griffin R.W., 1999, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Heerkens G.R., 2003, Jak zarządzać projektami, Wydawnictwo RM, Warszawa.

Holstein-Beck M., 1997, Być albo nie być menedżerem, Infor, Warszawa.

Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie innowacji, 2004, W. Janasz (red.), Difin, Warszawa.

Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, 2004, M. Juchnowicz (red.), Poltext, Warszawa.

Karwińska A., Mikułowki-Pomorski J., Pacholski M., 2002, Typy działań socjotechnicznych a funkcje organizacji, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.

Kasiewicz S., 1999, Klasyfikacja wskaźników oceny zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, „Organizacja i Kierowanie” 3/1999.

Kożuch B., 2001, Pojęcie i istota przedsiębiorczości [w:] Praktyczne problemy przedsiębiorczości, H. Wnorowski, A. Letkiewicz (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.

Kraśnicka T., 2002, Wokół pojęcia przedsiębiorczości, „Przegląd Organizacji” 6/2002.

Kuc B.R., 2004, Od zarządzania do przywództwa, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa.

Kurek Z., 2001, Wprowadzenie do przedsiębiorczości, Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. T. Kotarbińskiego, Olsztyn.

Listwan T., 2004, Wpływ potencjału kompetencyjnego menedżerów na jakość kapitału ludzkiego [w:] Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, M. Juchnowicz (red.), Poltext, Warszawa.

Lock D., 2003, Podstawy zarządzania projektami, PWE, Warszawa.

Machaczka J., 2004, , „Przegląd Organizacji” 12/2004.Zmiana organizacji jako zjawisko wielowymiarowe

Majchrzak J., 2002, Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.

Nowakowski M.K., Wajszczuk J.J., 2003, Globalizacja i biznes. Powrót do źródeł i wartości, „Organizacja i Kierowanie” 4/2003.

Osbert-Pociecha G., 2004, Elastyczność organizacji - atrybut pożądany a niezidentyfikowany, „Organizacja i Kierowanie” 2/2004.

Penc J., 2005, Role i umiejętności menedżerskie, Difin, Warszawa.

Penc J., 2001, Zarządzanie w nowej ekonomii, „Przegląd Organizacji” 11/2001.

Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, 1999, J. Lichtarski (red.), Wydawnictwo AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.

Praktyczne problemy przedsiębiorczości, 2001, H. Wnorowski, A. Letkiewicz (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.

Przedsiębiorczość i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w XXI wieku, 2002, B. Piasecki (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Przedsiębiorczość w Polsce w perspektywie z integracją Europejską, 2003, M. Trocki, K. Krajewski (red.), Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa.

Psychologia ekonomiczna, 2004, T. Tyszka (red.), GWP, Gdańsk.

Robbins S.P., 1998, Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa.

Stoner J.A.F., Wankel Ch., 1996, Kierowanie, PWE, Warszawa.

Stopczyńska K., Karkowski T., 2003, Wykorzystanie aplikacji CRM w kreowaniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynkach zjednoczonej Europy [w:] Przedsiębiorczość w Polsce w perspektywie z integracją europejską, M. Trocki, K. Krajewski (red.), Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa.

Strojny J., Wielowymiarowość związku między przedsiębiorczością jako cechą osobowości a działaniem małej i średniej firmy, maszynopis pracy doktorskiej, AE w Krakowie.

Szplit A. (red.), 1996, Leksykon przedsiębiorcy, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.

Trocki M., Grucza B., Ogonek K., 2003, Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa.

Zaleśkiewicz T., 2004, Przedsiębiorczość i podejmowanie ryzyka [w:] Psychologia ekonomiczna, T. Tyszka (red.), GWP, Gdańsk.

Pobrania

Opublikowane

2007-01-01

Jak cytować

Strojny, J., & Berezowska, M. (2007). Przedsiębiorczość jako determinanta konkurencyjności organizacji zorientowanej projektowo. Przedsiębiorczość - Edukacja, 3, 225–232. https://doi.org/10.24917/20833296.3.29

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>