Tom 3 (2007): Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej

					Pokaż  Tom 3 (2007): Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej

Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej

Przedsiębiorczość - Edukacja, 3

Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej,

Instytutu Geografii,

Akademii Pedagogicznej w Krakowie,

Wydawnictwo Nowa Era,

Kraków-Warszawa 2007

Uwaga: wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana.

Opublikowane: 2007-01-01

Artykuły