Przedsiębiorczość w badaniach empirycznych Instytutu Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Autor

  • Jacek Strojny Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Katedra Ekonomii

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.2.7

Słowa kluczowe:

przedsiębiorczość, badania, WSIiZ, Rzeszów

Abstrakt

In this article the analysis of the development of entrepreneurship in Podkarpackie Province was presented. In the first part the author discusses the term „entrepreneurship”, which is ambiguous and has various definitions in specialist texts. Then he presents results of the survey conducted among the entrepreneurs from the small & medium business sector, and he outlines the subject of researches conducted by the Institute of Economics of University of Information Technology and Management in Rzeszów.

Bibliografia

Adamczyk W., Przedsiębiorczość. Próba definicji, „Przegląd Organizacji”, 5/1996.

Bratnicki M., Mitologia przedsiębiorczości organizacyjnej, „Przegląd Organizacji”, 5/2003.

Bratnicki M., Przedsiębiorczość i dynamika organizacji, „Organizacja i Kierowanie”, 2/2001.

Bratnicki M., Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji, AE, Katowice 2002.

Bratnicki M., Refleksje teoretyka nad przedsiębiorczością i przedsiębiorcami współczesnego biznesu, „Przegląd Organizacji”, 5/2001.

Kuratko D.F., Hodgetts R.M., Entrepreneurship. A contemporary approach, Dryden Press, Orlando 1998.

Drucker P.F., Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość, EMKA, Warszawa 2004.

DuBrin A.J., Praktyczna psychologia zarządzania, PWN, Warszawa 1979.

Francik A., Przedsiębiorczość a innowacje, „Zeszyty Naukowe”, 444, AE, Kraków 1994.

Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie innowacji, W. Janasz (red.), Difin, Warszawa 2004.

Internet a zarządzanie marketingowe. Uwarunkowania rozwoju małych i średnich firm, S. Ślusarczyk, R. Góra, J. Strojny (red.), Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2005.

Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, M. Juchnowicz (red.), Poltext, Warszawa 2004.

Kasiewicz S., Klasyfikacja wskaźników oceny zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, „Organizacja i Kierowanie”, 3/1999.

Kraśnicka T., Wokół pojęcia przedsiębiorczości, „Przegląd Organizacji”, 6/2002.

Machaczka J., Zarządzanie rozwojem organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1998.

Machaczka J., Zmiana organizacji jako zjawisko wielowymiarowe, „Przegląd Organizacji”, 12/2004.

Nowakowski M.K., Wajszczuk J.J., Globalizacja i biznes. Powrót do źródeł i wartości, „Organizacja i Kierowanie”, 4/2003.

Pacholski M., Słaboń A., Słownik pojęć socjologicznych, AE, Kraków 1997.

Penc J., Zarządzanie w Nowej Ekonomii, „Przegląd Organizacji”, 11/2001.

Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, J. Lichtarski (red.), AE, Wrocław 1999.

Praktyczne problemy przedsiębiorczości, H. Wnorowski, A. Letkiewicz (red.), Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2001.

Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy, J. Targalski (red.), AE, Kraków 1999.

Przedsiębiorczość i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w XXI wieku, B. Piasecki (red.), UŁ, Łódź 2002.

Psychologia ekonomiczna, T. Tyszka (red.), Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.

Skica T., Strojny J., Tabasz W., Witkowski K., Samorząd gminny a rozwój przedsiębiorczości. Podkarpaccy przedsiębiorcy wobec uwarunkowań wzajemnych relacji, raport z badań (maszynopis).

Skica T., Strojny J., Tabasz W., Witkowski K., Samorząd gminny a rozwój przedsiębiorczości. Podkarpaccy samorządowcy wobec uwarunkowań wzajemnych relacji, raport z badań (maszynopis).

Targalski J., Przedsiębiorczość i zarządzanie, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2003.

The Art and Science of Entrepreneurship, D.L. Sexton, R.W. Smilor (red.), Ballinger Publishing Company, Cambridge 1986.

Pobrania

Opublikowane

2006-01-01

Jak cytować

Strojny, J. (2006). Przedsiębiorczość w badaniach empirycznych Instytutu Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Przedsiębiorczość - Edukacja, 2, 65–75. https://doi.org/10.24917/20833296.2.7

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>