Przedsiębiorczość wybranych biur podróży prowadzonych przez brazylijską Polonię w Rio de Janeiro

Autor

  • Kamila Ziółkowska-Weiss Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Katedra Turystyki i Badań Regionalnych

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.162.22

Słowa kluczowe:

biuro podróży, Brazylia, Polonia, Rio de Janeiro, turystyka

Abstrakt

Powstanie oraz intensywny rozwój przedsiębiorstw turystycznych, w szczególności biur podróży, wiązały się z żywiołowym rozwojem ruchu turystycznego oraz tworzeniem się zrębów rynku turystycznego w pierwszej połowie XIX w. Ówczesne natężenie ruchu turystycznego skłoniło osoby fizyczne do podejmowania działalności gospodarczej, która polegała na sprzedawaniu usług takich jak wyżywienie, nocleg czy transport, a także na przygotowywaniu kompleksowych ofert usług turystycznych. W artykule omówiona zostanie krótko historia Polonii w Brazylii, historia powstawania biur podróży na świecie oraz działalność biur podróży w Rio de Janeiro, prowadzonych przez brazylijską Polonię. Biura te w dużej mierze specjalizują się w obsłudze Polaków przybywających do Brazylii na wakacje. Badania, na wynikach których opiera się artykuł, prowadzone były w roku 2019, a dzięki danym z biur podróży opisane zostały kierunki turystyczne najczęściej wybierane przez Polaków przybywających do Brazylii i korzystających z ofert lokalnych biur podróży. W artykule scharakteryzowano dwa prężnie działające polskie biura w Rio de Janeiro: Brazylia Tour oraz Samba Smile Travel. Omówiona została oferta turystyczna tych biur podróży, liczba obsługiwanych przez nich klientów oraz specyfika funkcjonowania polskich biur podróży w Rio de Janeiro. Przedstawiona została również oferta wycieczek po mieście obsługiwanych w języku polskim przez lokalnych przewodników.

Biogram autora

Kamila Ziółkowska-Weiss - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Katedra Turystyki i Badań Regionalnych

Kamila Ziółkowska-Weiss, dr, adiunkt, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Geografii, Katedra Turystyki i Badań Regionalnych. Studiowała prawo oraz kulturoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim – specjalność mediteraneistyka. Jest absolwentką geografii z podstawami przedsiębiorczości, którą ukończyła na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Ukończyła podyplomowe studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, na kierunku zarządzanie turystyką międzynarodową. W 2015 r. z wyróżnieniem obroniła pracę doktorską, tym samym uzyskując tytuł doktora nauk o Ziemi. Od 2012 r. pracuje w Katedrze Turystyki i Badań Regionalnych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, gdzie prowadzi m.in. zajęcia z turystyki w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Jest czynnym pilotem wycieczek i autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych. Jej główne zainteresowania naukowe to Polonia w Ameryce Północnej i Południowej, turystyka kulturowa oraz mniejszości narodowe w Polsce i w Ameryce Północnej.

Bibliografia

Alejziak, W. (2008). Metodologia badań w turystyce. W: R. Winiarski (red.), Turystyka w naukach humanistycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 140–164.

Alejziak, W. (2005). Aktualny stan i perspektywy rozwoju badań naukowych nad turystyką. W: R. Winiarski, W. Alejziak (red.), Turystyka w badaniach naukowych. Kraków: AWF, Rzeszów: WSIZ, 275–299.

Andrews, S. (2007). Introduction to Tourism & Hospitality Industry. New Delhi: Tata McGraw-Hill Publishing Company Ltd.

Anisef, P., Lanphier, M. (2003). The World in the City. Toronto, Buffalo, London: University of Toronto Press.

Brzozowski, J. (2008). Przebieg procesu asymilacyjnego Polonii brazylijskiej. Zeszyty Naukowe, 791, 101–117.

Byszewska-Dawidek, M., Łopaciński, K. (2013). Rynek biur podróży 2012. Raport. Warszawa: Instytut Turystyki Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji.

Grzelka, D. (1996). Lokalizacja biur podroży na terenie Łodzi. Turyzm, 6(1), 5–29.

Jasiński, M., Kowalski, M. (2007). Fałszywa sprzeczność: metodologia jakościowa czy ilościowa?. W: A. Haber (red.), Ewaluacja ex post. Teoria i praktyka badawcza. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 97–114.

Kmiecik, S. (2016). Polonia brazylijska w publicystyce ks. Zdzisława Malczewskiego. Warszawa: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.

Konieczna-Domańska, A. (2008). Biura podróży na rynku turystycznym. Warszawa: PWN.

Konieczna-Domańska, A. (1999). Biura podróży na rynku turystycznym. Warszawa: PWN.

Kula, M. (2001). Polska diaspora w Brazylii. W: A. Walaszek (red.), Polska diaspora. Kraków: WL.

Legler, P. (1950). Das Rechnungswesen das Reisebüros ein Beitrag zur Lehre vom Rechnungswesen der Dienstleistungsbetriebe. Zurich: Juris-Verlag.

Łazarek, M., Łazarek, R. (2002). Gospodarka turystyczna. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo WSE.

Łukasiewicz, K. (2019). Znaczenie Polski na światowym rynku turystycznym. W: J. Kacperska (red.), Polska we współczesnych międzynarodowych stosunkach gospodarczych. Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 103–114.

Mazurek, J. (2018). Przeobrażenie Polonii brazylijskiej i jej rola w stosunkach polsko-brazylijskich. Niepodległość i Pamięć, 25(4/64), 77–102.

Mazurek, J. (2006). Kraj a emigracja. Ruch ludowy wobec wychodźstwa chłopskiego do krajów Ameryki Łacińskiej (do 1939 roku). Warszawa: Biblioteka Iberyjska.

Malczewski, Z. (1995). Obecność Polaków i Polonii w Rio de Janeiro. Lublin: Oddział Lubelski Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Michalska-Dudek, I. (2017). Kształtowanie lojalności klientów biur podróży. Wrocław: Monografie i Opracowania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 264(379).

Ministério do Turismo. (2020, 25 stycznia). Estudo da demanda turística internacional. 2014–2018. Pozyskano z: http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/2016-02-04-11-54-03/demanda-tur%C3%ADstica-internacional.html

Przecławski, K. (1986). Humanistic foundations of tourism. Warszawa: IT.

Rapacz, A. (2007). Przedsiębiorstwo turystyczne. Warszawa: Difin.

Singh, L.K. (2008). Management of Travel Agency. Delhi: ISHA Books.

Warszyńska, J., Jackowski, A. (1979). Podstawy geografii turyzmu. Warszawa: l’WM.

Ziółkowska-Weiss, K. (2019), Działalności polskich biur podróży w Greater Toronto Area. Przedsiębiorczość – Edukacja [Entrepreneurship – Education], 15(2), 184–199.

Ziółkowska-Weiss. K. (2016). Znaczenie działalności polskich biur podróży w Chicago. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, 10, 66–82.

Pobrania

Opublikowane

2020-12-25

Jak cytować

Ziółkowska-Weiss, K. . (2020). Przedsiębiorczość wybranych biur podróży prowadzonych przez brazylijską Polonię w Rio de Janeiro. Przedsiębiorczość - Edukacja, 16(2), 274–289. https://doi.org/10.24917/20833296.162.22

Inne teksty tego samego autora