Tom 16 Nr 2 (2020): Wybrane zagadnienia edukacji i rozwoju przedsiębiorczości

					Pokaż  Tom 16 Nr 2 (2020): Wybrane zagadnienia edukacji i rozwoju przedsiębiorczości

Wybrane zagadnienia edukacji i rozwoju przedsiębiorczości

Przedsiębiorczość - Edukacja, 16(2)

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Instytut Geografii
Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

we współpracy z:

Polskie Towarzystwo Geograficzne - Komisja Geografii Przemysłu

Warszawa – Kraków 2020

DOI:10.24917/20833296.162

Przedsiębiorczość – Edukacja [Entrepreneurship – Education] - zadanie finansowane w ramach umowy 737/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Opublikowane: 2020-12-30

Artykuły