Podróże motywacyjne a rozwój przedsiębiorczości w firmie na przykładzie niemieckiej i hiszpańskiej grupy pracowników

Autor

  • Kamila Ziółkowska-Weiss Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Geografii

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.8.29

Słowa kluczowe:

podróże motywacyjne, przedsiębiorczość, firmy

Abstrakt

The aim of this article is to verify a hypothesis stating that incentive trips are the best mean to raise efficiency and productivity of employees, and it is the most effective method to integrate a team of employees in a given company. This kind of trips is one of the best ways to boost effectiveness of the employees, which leads to profits increase of the company. This paper defines the goals, tasks and profits of the company, which are defined and delivered after the incentive trip. The data presented includes the outcomes of surveys that have been conducted in Spanish and German groups that took part in a motivational and incentive trip. It is worth noting that the presented results will concern both the management team and the employees of a lower level, which will enable to compare and analyse each employee's expectations towards their company. Finally, the article proves that incentive trips are one of the ways to additionally reward employees for their efforts and are also a way to encourage them to perform more effectively in their job, which in turn influence the entrepreneurship development in the company. The trips help to build a bond between an employee and his company, and additionally, such trips positively influence the employee's self-esteem, motivating him to be more active in his work.

Bibliografia

Alejziak W., 1992, Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Albis, Kraków.

Davidson R., 2007, Turystyka biznesowa: konferencje, podróże motywacyjne, wystawy, turystyka korporacyjna, Polska Organizacja Turystyki, Warszawa.

Gajewski M., Łopuszański S., Opowicz P., Socała J., Świątecki A., 1999, Incentive po Polsku, Warszawa.

Gaworecki W., 2007, Turystyka, PWE, Warszawa.

Gaworecki W., Makać A. (red.) 2007, Turystyka biznesowa, Wydawnictwo Ava, Gdańsk.

Jędrzejczyk I., 2000, Nowoczesny biznes turystyczny. Ekostrategia w zarządzaniu firmą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kozłowski T., 2007, Bariery rozwoju podróży motywacyjnych w turystyce biznesowej [w:] Turystyka biznesowa, W. Gaworecki, A. Makać A. (red.), Wydawnictwo Ava, Gdańsk, s. 84–90.

Kulesza I., Łopaciński K., 2008, Turystyka biznesowa w Polsce, Mice Poland, Warszawa.

Medlik S., 1995, Leksykon podróży, turystyki, hotelarstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Sikora J., Wartecka-Ważyńska A., 2007, Turystyka motywacyjna instrumentem zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie [w:] Turystyka biznesowa, W. Gaworecki, A. Makać (red.), Wydawnictwo Ava, Gdańsk, s. 76–83.

Socała J., 1997, Podróże w interesach to dobry interes, „Rzeczpospolita” z 10 grudnia.

Socała J., 1998, Incentive po polsku, „Super Tramp”, nr 2(4).

Socała J., 1999, Dobre prognozy dla turystyki motywacyjnej i biznesowej Targi – EIBTM – Genewa 1999, „TTG Poland”, nr 8.

Socała J., 1999, Podróże motywacyjne i nowe tysiąclecie, „Polska Gazeta Turystyczna”, nr 10.

Socała J., 2003, Nowe rozdanie: podróże motywacyjne, „Aktualności Turystyczne”, nr 3.

Szwichtenberg A., 2007, Fenomen podróży motywacyjnych w Polsce i na świecie [w:] Turystyka biznesowa, W. Gaworecki, A. Makać (red.), Wydawnictwo Ava, Gdańsk, s. 65–75

Pobrania

Opublikowane

2012-01-01

Jak cytować

Ziółkowska-Weiss, K. (2012). Podróże motywacyjne a rozwój przedsiębiorczości w firmie na przykładzie niemieckiej i hiszpańskiej grupy pracowników. Przedsiębiorczość - Edukacja, 8, 396–403. https://doi.org/10.24917/20833296.8.29

Inne teksty tego samego autora