Działalność wybranych polskich biur podróży w Greater Toronto Area

Autor

  • Kamila Ziółkowska-Weiss Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej Instytut Geografii Katedra Turystyki i Badań

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.152.13

Słowa kluczowe:

biuro podróży, Kanada, Polonia, Toronto, turystyka

Abstrakt

Powstanie i rozwój biur podróży należy wiązać z żywiołowym rozwojem ruchu turystycznego w pierwszej połowie XIX w. Pod wpływem postępującego w tym czasie uprzemysłowienia, postępu technicznego i organizacyjnego sprzyjającego wzrostowi wydajności pracy i stopniowemu skracaniu czasu pracy, ustawowego wprowadzenia płatnych urlopów i wzrostu dochodów ludności, doszło do zmian w strukturze konsumpcji ludności, czego wyrazem było ujawnienie się nowych potrzeb w zakresie wypoczynku i turystyki. Intensywność zainteresowania oraz możliwości finansowe potencjalnych turystów spowodowały powstanie biur podroży, które zajęły się zaspokajaniem nowych potrzeb, polegającym na tworzeniu ofert dotyczących turystyki i wypoczynku (Cook, 2008). W artykule omówiona została działalność polskich biur podróży w Greater Toronto Area. Przedstawione zostały dane zebrane od 18 z 23 biur podróży działających na terenie objętym badaniem. Badania prowadzone były w latach 2016, 2017 oraz 2018. Głównym celem było ukazanie specyfiki funkcjonowania polskich biur podróży w Greater Toronto Area oraz pokazanie oferty turystycznej wybranych biur. Dzięki uzyskanym informacjom opisane zostały: destynacje najczęściej wybierane przez Polaków, liczba klientów oraz ilość wydawanych przez nich pieniędzy. Jak wykazały badania, głównymi zagranicznymi kierunkami podróży Polonii korzystającej z polskich biur podróży w Greater Toronto Area są: Kuba, Meksyk, Karaiby oraz USA. W artykule dokonana została charakterystyka największych i najprężniej działających polskich biur podróży w Toronto: Piast Travel Inc., Orbis Vacations & Travel LTD., Polimex Travel oraz Queen Syrena Travel, ich specyficzne formy organizacji podróży (zwłaszcza do Polski) oraz oferowane przez nie wyjazdy pielgrzymkowe.

Biogram autora

Kamila Ziółkowska-Weiss - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej Instytut Geografii Katedra Turystyki i Badań

Kamila Ziółkowska-Weiss, dr, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Geografii, Katedra Turystyki i Badań Regionalnych. Autorka studiowała prawo oraz kulturoznawstwo z historią sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest również absolwentką geografii z podstawami przedsiębiorczości ukończonej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Ukończyła podyplomowe studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na kierunku zarządzanie turystyką międzynarodową. W 2015 r. z wyróżnieniem obroniła pracę doktorską, uzyskując tym samym tytuł doktora nauk o Ziemi. Od 2012 r. pracuje w Zakładzie Turystyki i Badań Regionalnych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, gdzie prowadzi m.in. zajęcia z turystyki w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Jest czynnym pilotem wycieczek oraz autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych. Jej główne zainteresowania naukowe to Polonia w Ameryce Północnej i Południowej, turystyka kulturowa oraz mniejszości narodowe w Polsce.

Bibliografia

Alejziak, W. (2008). Metodologia badań w turystyce. W: R. Winiarski (red.), Turystyka w naukach humanistycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 140–164.

Alejziak, W. (2005). Aktualny stan i perspektywy rozwoju badań naukowych nad turystyką. W: R. Winiarski, W. Alejziak (red.), Turystyka w badaniach naukowych. Kraków: AWF, Rzeszów: WSIZ, 275–299.

Anisef, P., Lanphier, M. (2003). The World in the City. Toronto, Buffalo, London: University of Toronto Press.

City of Toronto: Toronto Facts, Toronto’s racial diversity Ethnocultural Portrait of Canada, Census 2001 (2019, 20 stycznia). Pozyskano z: https://www150.statcan.gc.ca/n1/en/catalogue/97F0010X

Cook, S., Perry, T., Ward, G. (2001). USA – część zachodnia, praktyczny przewodnik. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Pascal.

Fish, S. (1997). Boutique multiculturalism or why liberale are incapable of thinking about hale speech. Critical Inquiry, 23(2).

Hays, D. (2003; 2018, 19 listopada). Wielokulturowość w Kanadzie. Gazeta Uniwersytecka UŚ, 7(107). Pozyskano z: http://gazeta.us.edu.pl/node/216721

Jasiński, M., Kowalski, M. (2007). Fałszywa sprzeczność: metodologia jakościowa czy ilościowa?. W: A. Haber (red.), Ewaluacja ex post. Teoria i praktyka badawcza. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 97–114

Kijewska-Trembecka, M. (2013). Współczesne wieloetniczne społeczeństwo Kanady. W: M. Gabryś,

M. Kijewska-Trembecka, R. Rybkowski, T. Soroka (red.), Kanada na przełomie XX i XXI wieku. Polityka, społeczeństwo, edukacja. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Marczuk-Karbownik, M. (2016). Stosunki polsko-kanadyjskie – problemy i wyzwania w XXI wieku. W: M. Pietrasiak, M. Stelmach, K. Żakowski (red.), Polityka zagraniczna Polski 25 lat doświadczeń. Uniwersytet Łódzki, 161–180.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych. https://astana.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/polityka_zagraniczna/polonia/definicje_pojecia/ (2016). Definicje, pojęcia dotyczące spraw polonijnych.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych (2015). Rządowy program współpracy z Polonią i Polakami za granicą w latach 2015–2020. Pozyskano z: http://www.iz.poznan.pl/en/file,download,22,de7f2be- 1509373c68e28f63156d77dc6/1268–Nowy-Program-Rzadowy.pdf

Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Departament Konsularny (2014; 2018, 27 grudnia). Raport polskiej służby konsularnej za 2013 rok. Pozyskano z: https://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/ raporty_konsularne/raport_konsularny_2013.

Mamzer, H. (2003). Tożsamość w podróży. Wielokulturowość a kształtowanie tożsamości jednostki. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Reczyńska, A. (2014). Polska emigracja do Kanady w drugiej połowie XX w. i jej wpływ na przemiany polskiej grupy etnicznej w tym kraju. W: A. Branach-Kallas (red.), Niuanse wyobcowania. Diaspora i tematyka polska w Kanadzie. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 15–36.

Reczyńska, A. (2010). Historyczne uwarunkowania kultury kanadyjskiej. W: E. Sojka, M. Buchholtz (red.), Państwo – naród – tożsamość w dyskursach kulturowych Kanady. Kraków: Universitas, 17–40.

Reczyńska, A. (2006). Przemiany w społeczności polonijnej w Kanadzie pod koniec XX wieku. W: G. Babiński, H. Chałupczak (red.), Diaspora polska w procesach globalizacji. Stan i perspektywy badań. Kraków: Grell, 161–175.

Reczyńska, A. (2001). Polska diaspora w Kanadzie. W: A. Walaszek (red.), Polska diaspora. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 30–50.

Reczyńska, A., Soroka, T. (2013). Polska emigracja do Kanady na przełomie wieków XX i XXI w kontekście kanadyjskiej polityki imigracyjnej. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 3, 5–18.

Statistics Canada (2017; 2018, 23 grudnia). Census of Population, http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/dppd/prof/details/page.cfm?Lang = E&Geo1 = PR&Code1 = 01&Geo2 = PR&Code2 = 01&Data = Count&SearchText = canada&SearchType = Begin s&SearchPR = 01&B1= All&Custom = &TABID = 1

Statistics Canada (2006a). Immigration in Canada: A Portrait of the Foreign-born Population: Census 2006: Findings (2019, 14 stycznia). Pozyskano z: https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2006/as-sa/97–557/index-eng.cfm

Statistics Canada (2006b; 2019, 3 stycznia). Census, Ethnic Origins. Pozyskano z: https://www12.statcan. gc.ca/census-recensement/2006/rt-td/eth-eng.cfm

Statistics Canada (2019, 12 stycznia). 2001 Census. Pozyskano z: http://www12.statcan.ca/english/cen- sus01/home/index.cfm

Ziółkowska-Weiss. K. (2016). Znaczenie działalności polskich biur podróży w Chicago. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, X, 66–82.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-28

Jak cytować

Ziółkowska-Weiss, K. . (2019). Działalność wybranych polskich biur podróży w Greater Toronto Area. Przedsiębiorczość - Edukacja, 15(2), 184–199. https://doi.org/10.24917/20833296.152.13

Inne teksty tego samego autora