Tom 14 (2018): Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym

					Pokaż  Tom 14 (2018): Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym

Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym

Przedsiębiorczość - Edukacja, 14

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Instytut Geografii
Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

we współpracy z:

Polskie Towarzystwo Geograficzne - Komisja Geografii Przemysłu

Warszawa – Kraków 2018

DOI:10.24917/20833296.14

 

Opublikowane: 2018-12-28

Artykuły