Tom 17 Nr 1 (2021): Rola instytucji edukacyjnych w pobudzaniu rozwoju przedsiębiorczości

					Pokaż  Tom 17 Nr 1 (2021): Rola instytucji edukacyjnych w pobudzaniu rozwoju przedsiębiorczości

Rola instytucji edukacyjnych w pobudzaniu rozwoju przedsiębiorczości

Przedsiębiorczość - Edukacja, 17(1)

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Instytut Geografii
Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

we współpracy z:

Polskie Towarzystwo Geograficzne - Komisja Geografii Przemysłu

Warszawa – Kraków 2021

10.24917/20833296.171

Przedsiębiorczość – Edukacja [Entrepreneurship – Education] - zadanie finansowane w ramach umowy 737/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Opublikowane: 2021-07-26

Artykuły