Assessment of the impact of terrorism on tourism in the 21st century: the example of Egypt

Autor

  • Kamila Ziółkowska-Weiss Pedagogical University of Krakow Institute of Geography Department of Tourism and Regional Studies https://orcid.org/0000-0001-6575-5314
  • Emilia Pieron Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.171.19

Słowa kluczowe:

Arab countries, Egypt, terrorism, tourism

Abstrakt

The article aims to analyse the impact of terrorism in Egypt on its tourism sector. To investigate the topic and obtain an answer to the research thesis that terrorism threat affects the level of tourism in Egypt, a literature review was used, and research was carried out in the form of an online questionnaire. The concept of terrorism is defined, and its types, causes and characteristics are shown through specific examples. The research has shown that terrorist threats perceived by tourists have a significant impact on their decisions when choosing a tourist destination. It shows that 36% of the respondents checked the current political situation of the chosen destination long before the planned departure, and 55% did it shortly before leaving.

Biogramy autorów

Kamila Ziółkowska-Weiss - Pedagogical University of Krakow Institute of Geography Department of Tourism and Regional Studies


Kamila Ziółkowska-Weiss, PhD, Pedagogical University of Krakow, Institute of Geography, Department of Tourism and Regional Research. She studied law and cultural studies at the Jagiellonian University – specialising in Mediterranean studies. She is also a geography graduate with the basics of entrepreneurship at the Pedagogical University of Krakow. She completed post-graduate studies at Cracow University of Economics in the field of international tourism management. In 2015, she defended her doctoral thesis with honours, thus obtaining a PhD in Earth Sciences. Since 2012, she has been working in the Department of Tourism and Regional Research of the Pedagogical University of Krakow, teaching, among others, “Tourism in the United States of America”. Active tour leader. Author of several dozen academic publications. The main academic interests are the Polish community in North and South America, cultural tourism and national minorities in Poland and North America.

Emilia Pieron - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Emilia Pieron, BA, Pedagogical University of Krakow, Institute of Geography, Department of Tourism and Regional Research. She received a bachelor’s degree from the Pedagogical University of Krakow. Currently, she is a graduate student at the above-mentioned university, continuing education in the field of Tourism and Recreation. She managed to obtain a postgraduate diploma in
the field of Preparation for the teaching profession, which will allow her to work with young people and transfer the professional knowledge gained during five-year studies. In addition, she is a horse riding instructor and she is interested in the culture of the Middle East.

Bibliografia

Abdou, D.S., Zaazou, Z. (2013). The Egyptian Revolution and post-Socio-economic impact. Topics in Middle Eastern and African Economies, 15, 92–115.

Akman, N. (2007). W prawdziwym islamie terroryzm nie istnieje. In: E. Capana (ed.), Terroryzm. Zamachy samobójcze. Muzułmański punkt widzenia. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie DIALOG.

Aleksandrowicz, T. (2008). Terroryzm międzynarodowy. Bezpieczeństwo wewnętrzne. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.

Aly, Y.H., Strazicich, M.C. (2000). Terrorism and Tourism: Is the Impact Permanent or Transitory? Time Series Evidence from Egypt and Israel. Working Paper No. 2010, USA: College of Business and Administration, University of Central Florida.

Barber, B.R. (2004). Dżihad contra Mc Świat. Warszawa: Muza SA.

Choromański, R. (red.). (1996). Almanach wiedzy powszechnej. Warszawa: Skrzydła.

Duda, D. (2002). Terroryzm islamski. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Esmail, H.A.H. (2016). Impact of Terrorism and instability on the tourism industry in Egypt and Tunisia after Revolution. The Business and Management Review, 7(5), 469–475.

Fiedler, R. (2014). Arabska Wiosna – szanse i wyzwania dla polityki USA wobec Bliskiego Wschodu. Przegląd Politologiczny, 1, 33-49.

Fielding, D., Shortland., A. (2010). How do tourists react to political violence? An empirical analysis of tourism in Egypt. DIW Discussion Papers, 1022, Berlin: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW).

Hanna, M.S. (2013). The Tourism Crisis in post-January 25th Egypt. Cairo: The American University in Cairo.

Isaac, R. (2021). Badanie rozpoznawcze: Wpływ terroryzmu na postrzeganie ryzyka. Analiza niemieckich zachowań i postaw rynkowych wobec Egiptu. Planowanie i Rozwój Turystyki, 18(1), 25–44.

Kacprzyński, A. (2016). Egipska turystyka – studium. Wrocław.

Kuczyński, M. (2001). Krwawa Europa. Konflikty zbrojne i punkty zapalne w latach 1990–2000. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona.

Marciniak, M., Dłużewska, A. (2015). Wpływ Wiosny Arabskiej na turystykę w Egipcie. Turystyka Kulturowa, 9, 38–53.

Nizioł-Celewicz, M. (2006). Międzynarodowe stosunki polityczne. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Pizam, A., Smith, G. (2000). Tourism and Terrorism: A Historical Analysis of Major Terrorism Acts and Their Impact on Tourism Destinations. Tourism Economics, 6(2), 123–138.

Polyzos, S., Papadopoulou, G., Xesfingi, S. (2021). Examining the link between terrorism and tourism demand: the case of Egyp. Journal of Policy Research in Tourism, Leisure & Events. Taylor&Francis Online. doi: 10.1080/19407963.2021.1904965

Pospiszyl, I. (2008). Patologie społeczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Rapoport, D.C. (2004). The Four Waves of Modern Terrorism. In: S.M. Chermak, J.D. Freilich (eds.), Transnational Terrorism. Londyn, Nowy York: Routledge.

Sönmez, S., Apostolopoulos, Y., Tarlow, P. (1999). Tourism in Crisis: Managing the Effects of Terrorism. Journal of Travel Research, 38(1), 13–18.

Wojciechowski, S. (2011). Terroryzm na początku XXI wieku. Pojęcie, istota i przyczyny zjawiska. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta.

Zdanowski, J. (2013). Znaczenie Arabskiej Wiosny. Krakowskie Studia Bliskowschodnie, 3, 13–32.

Ziółkowska-Weiss, K. (2016). Zachowania konsumenckie Polaków korzystających z oferty polsko-egipskich biur podróży w Szarm el-Szejk. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 30(4), 102–118.

Opublikowane

2021-06-29

Jak cytować

Ziółkowska-Weiss, K., & Pieron, E. . (2021). Assessment of the impact of terrorism on tourism in the 21st century: the example of Egypt. Przedsiębiorczość - Edukacja, 17(1), 244–256. https://doi.org/10.24917/20833296.171.19

Inne teksty tego samego autora