Tom 13 (2017): Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości

					Pokaż  Tom 13 (2017): Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości

Conditions for development of entrepreneurship

Przedsiębiorczość - Edukacja, 13

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Instytut Geografii
Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

we współpracy z:

Polskie Towarzystwo Geograficzne - Komisja Geografii Przemysłu

Warszawa – Kraków 2017

DOI:10.24917/20833296.13

Anglojęzyczne wersje artykułów autorów polskich przy wsparciu środków MNiSW pozyskanych przez PTG - zadanie finansowane w ramach umowy 599/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

Opublikowane: 2017-12-19

Artykuły