Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego układów przestrzennych

Autor

  • Zbigniew Zioło Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.11.2

Słowa kluczowe:

przedsiębiorczość, rozwój społeczno-gospodarczy, układy przestrzenne

Abstrakt

W pracy przyjęto założenie, że  na  rozwój procesów społeczno-gospodarczych układów przestrzennych zasadniczo wpływa poziom i jakość zasobów intelektualnych, które umożliwiają generowanie kapitału ludzkiego i społecznego, a także pobudzanie społecznych postaw przedsiębiorczości. Na   tym tle  szczególną uwagę zwrócono na:  uwarunkowania kształtowania społecznych postaw przedsiębiorczości, wpływ potencjału ekonomicznego firm  na  aktywizację gospodarczą i powiązania rynkowe, relacje  między różnymi kategoriami firm, ich  własnością, rodzajem produkcji i zasięgami rynku  oraz  wpływ przedsiębiorczości na  rozwój społeczno-gospodarczy i kulturowy, a także podstawowe uwarunkowania kształtowania przedsiębiorczości w układach przestrzennych.

Biogram autora

Zbigniew Zioło - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Zbigniew Zioło, dr nauk przyrodniczych, dr hab. i prof. nauk ekonomicznych, Uniwersytet Pedagogicznyim. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczościi Gospodarki Przestrzennej. Podkarpacka Szkoła Wyższa im. bł. ks. W. Findysza,Katedra Gospodarki Przestrzennej w Jaśle.Zainteresowania badawcze: gospodarka przestrzenna, geografia ekonomiczna, politykaspołeczno-gospodarcza, ekonomika i polityka rozwoju przestrzennego.

Bibliografia

Borowiec, M. (2007). Rola szkolnictwa wyższego w podnoszeniu jakości kapitału ludzkiego. Przedsiębiorczość – Edukacja, 3, 142-151.

Bratnicki, M., Strużyna, J. (2001). Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny. Katowice: AE.

Chojnicki, Z. (2007). Rola kapitału ludzkiego w kształtowania gospodarki opartej na wiedzy w Polsce. Przegląd Geograficzny, 3-4.

Czarna lista barier dla rozwoju przedsiębiorczości. (2014). Warszawa: Lewiatan.

Grodzicki, J. (2003). Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki globalnej. Gdańsk: Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego.

Kamińska, W., Heffner, K. (red.). (2010). Kapitał ludzki i społeczny w procesie rozwoju obszarów wiejskich. Studia KPZK PAN, CXXVI, Warszawa.

Klepacki, B., Gołębiewska, B. (2005). Wykształcenie rolników jako forma różnicująca sytuację gospodarstw rolnych. W: Kapitał ludzki i intelektualny jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności społecznych. Rzeszów: Mitel, Uniwersytet Rzeszowski.

Kuciński, K. (2010). Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce. Warszawa: Wyd. Delfin.

Kudełko, J. (2005). Rozwój regionalny a konkurencyjność regionów. W: Uwarunkowania rozwoju i konkurencyjności regionów. Rzeszów: Instytut Gospodarki WSIiZ w Rzeszowie.

Kudełko, J. (2007). Rozwój społeczno-gospodarczy województwa podkarpackiego i poziom jego konkurencyjności na tle kraju. W: J. Lach, M. Borowiec, T. Rachwał (red.), Procesy transformacji społeczno- ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych. Kraków: Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie.

Łukasiewicz, G. (2009). Kapitał ludzki organizacji. Pomiar i sprawozdawczość. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Malik, K. (red.). (2013). Polityka rozwoju regionów oparta na specjalizacjach inteligentnych. Studia KPZK PAN, CLV, Warszawa.

Rybak, M. (red.). (2003). Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw. Warszawa: Poltext.

Szałkowski, A. (2005). Kapitał społeczny jako czynnik efektywności pracy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 11.

Świtała, J. (2007). Wpływ kapitału ludzkiego na rozwój regionalny w Polsce w kontekście gospodarki opartej na wiedzy. W: S. Pangsy-Kania, E. Okoń-Horodyńska (red.), Innowacyjność w budowaniu gospodarki wiedzy w Polsce. Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji.

Wach, K. (2013). Koncepcja otoczenia dla przedsiębiorczości. Typologizacja determinant rozwoju przedsiębiorczości.

W: K. Zieliński (red.), Makroekonomiczne i sektorowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości. Katowice, 91-111.

Zioło, Z., Rachwał, T. (red.). (2005). Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne. Przedsiębiorczość – Edukacja, 1.

Zioło, Z., Rachwał, T. (red.). (2007). Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej. Przedsiębiorczość – Edukacja, 3.

Zioło, Z., Rachwał, T. (red.). (2008). Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne. Przedsiębiorczość – Edukacja, 4.

Zioło, Z. (2010). Rola zasobów intelektualnych, kapitału ludzkiego i społecznego w procesach rozwoju obszarów wiejskich. W: Kapitał ludzki i społeczny w procesie rozwoju obszarów wiejskich. Studia KPZK PAN, CXXVI, Warszawa, 9-28.

Zioło, Z., Rachwał, T. (red.). (2010). Przedsiębiorczość w warunkach integracji europejskiej. Przedsiębiorczość – Edukacja, 6.

Zioło, Z., Rachwał, T. (red.). (2011). Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji. Przedsiębiorczość – – Edukacja, 7.

Pobrania

Opublikowane

2015-09-13

Jak cytować

Zioło, Z. (2015). Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego układów przestrzennych. Przedsiębiorczość - Edukacja, 11, 8–23. https://doi.org/10.24917/20833296.11.2

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 > >>