Kształcenie nauczycieli do nauczania przedsiębiorczości na specjalności „geografia z przedsiębiorczością i gospodarką przestrzenną” w Akademii Pedagogicznej w Krakowie

Autor

  • Zbigniew Zioło Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.1.17

Słowa kluczowe:

kształcenie, nauczyciele, przedsiebiorczość

Abstrakt

W celu podniesienia efektywności transformacji gospodarki narodowej, poprzez racjonalne wdrażanie reguł rynkowych, niezbędnym warunkiem jest przygotowanie społeczeń-stwa do nowych zachowań, które rozumie mechanizmy współczesnych tendencji procesu rozwoju społeczno-gospodarczego i kulturowego. Nowe reguły opierają się głównie o zasadykonkurencyjnego zachowania na rynku nie tylko określonych produktów, przedsiębiorstw produkcyjnych, czy usługowych, ale także jednostek ludzkich i przedstawicieli różnych szczebli układów samorządowych (lokalnych, ponadlokalnych, subregionanych, regionalnych)...

Pobrania

Opublikowane

2005-01-01

Jak cytować

Zioło, Z. (2005). Kształcenie nauczycieli do nauczania przedsiębiorczości na specjalności „geografia z przedsiębiorczością i gospodarką przestrzenną” w Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Przedsiębiorczość - Edukacja, 1, 161–166. https://doi.org/10.24917/20833296.1.17

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 > >>