Rola edukacji w rozwoju społeczno-gospodarczym i kulturowym

Autor

  • Zbigniew Zioło Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Geografii Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.162.1

Słowa kluczowe:

edukacja, procesy przemian, przedsiębiorczość, przemiany społeczne

Abstrakt

W procesie wkraczania w informacyjną fazę rozwoju coraz bardziej zaznaczać się będą nowe tendencje w zakresie zmian struktur zawodowych, społecznych i kulturowych. Będą one konsekwencją nasilających się procesów automatyzacji i robotyzacji w działalności produkcyjnej, usługowej i zarządzaniu. Wpłynie to na stopniowe ograniczanie rozmiarów zatrudnienia i likwidację wielu zawodów. Równocześnie pojawiać się będzie coraz większe zapotrzebowanie na kadry o nowych umiejętnościach zawodowych (technicznych, organizacyjnych, zarządzania) oraz rozwiązywania pojawiających się nowych problemów społecznych i kulturowych. Wpływa to na rosnącą rolę edukacji m.in. w zakresie przedsiębiorczości oraz przygotowywania poszczególnych osób i społeczeństwa do nowych wyzwań cywilizacyjnych. Towarzyszy temu pojawianie się nowych przesłanek i tendencji rozwoju społeczno-gospodarczego i kulturowego oraz konieczność działań na rzecz przyspieszania procesów rozwojowych, które omówiono w artykule. W końcowej jego części przedstawiono opinie przedsiębiorców dotyczące funkcjonowania firm.

Biogram autora

Zbigniew Zioło - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Geografii Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Zbigniew Zioło, prof. dr hab., Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Geografii, Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, były wieloletni kierownik Zakładu Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Doktor nauk przyrodniczych, dr hab. i prof. nauk ekonomicznych. Jego zainteresowania badawcze to: gospodarka przestrzenna, geografia ekonomiczna, polityka społeczno-gospodarcza, ekonomika i polityka rozwoju regionalnego.

Bibliografia

Balcerowicz, L. (2020, 2 stycznia). To co dobre, stało się w 1990, kolejny rok był trudniejszy (rozmowa K.A. Adamczyka). Rzeczpospolita.

Bednarek, M. (2016, 4 listopada). Pożyczkowe fakty i mity. Gazeta Wyborcza.

Biuro Informacji Kredytowej. (2019, 12 września). Decyzja o kredycie powinna być odpowiedzialna. Rzeczpospolita.

Błaszczak, A. (2019a, 9 lipca). Automatyzacja z ludzką twarzą. Rzeczpospolita.

Błaszczak, A. (2019b, 1 lipca). Zawalczymy o polskie talenty za graniczą. Rzeczpospolita.

Błaszczak, A. (2018, 5 lutego). Słabsza konkurencyjność Polski w walce o talenty. Rzeczpospolita.

Ćwiek, J. (2019, 6 grudnia). PISA: polscy gimnazjaliści rozbili bank. Rzeczpospolita.

Grabek, A. (2012, 11 września). Finansowi analfabeci. Rzeczpospolita.

Karpiński, A. (2018). Prawda i kłamstwa o przemyśle. Warszawa: Fundacja Oratio Recta.

Keralla Research dla BIG InfoMonitor (2018, 6 kwietnia). Oko na gospodarkę. Rzeczpospolita.

Kieżun, W. (2012). Patologia transformacji. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.

Kilar, W., Rachwał, T. (2019a). Przedsiębiorczość w edukacji przedszkolnej i szkole podstawowej w warunkach zmian podstawy programowej. W: T. Rachwał (red.), Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych, t. 5. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 122–141.

Kilar, W., Rachwał, T. (2019b). Przedsiębiorczość w szkole średniej w warunkach reformy systemu oświaty. W: T. Rachwał (red.), Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych, t. 5. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 186–198.

Koźmiński, J. (2020, 2 stycznia). Działań interwencyjnych było sporo, dzisiaj się o nich nie pamięta (rozmowa K.A. Kowalczyka). Rzeczpospolita.

Kucharczyk, K. (2018, 9 lutego). Nowa ustawa uderzy w inwestorów z zagranicy. Rzeczpospolita.

Kudełko, J. (2013). Uwarunkowania rozwoju województw Polski wschodniej jako regionów słabo rozwiniętych. Studia KPZK PAN, t. CLI.

Kudełko, J. (red.). (2007). Uwarunkowania rozwoju rzeszowskiego obszaru metropolitarnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym województwa podkarpackiego. Prace Komisji Nauk Ekonomicznych, 25.

Leniarski, R., Wilkowicz P. (2016, 23 sierpnia). Nasze drogie medale. Gazeta Wyborcza.

Makieła, Z.J,. Stuss, M.M. (2018). Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Mazurkiewicz, P. (2019, 2 września). Zadłużenie Polaków rośnie, choć coraz mniej. Rzeczpospolita.

Metrycki, M. (2018, 12 kwietnia). Uczyć dzieci a nie przedmiotów, rozmawia Piasecki M.. Rzeczpospolita.

Migacz, H. (2019, 3 września). Pracować z pasją, rozmowa z J. Chrustek. Biznes Trendy. Dodatek informacyjno-promocyjny.

Ogonowska, A. (2020, 13 luty). Wyjść ze spirali rosnącego zadłużenia. Rzeczpospolita. Moje pieniądze.

PAP, jk. (2019, 5 sierpnia). Rośnie zadłużenie Polaków. Podwoiło się w ciągu pięciu lat. Pozyskano z: https://www.polskieradio24.pl/42/276/Artykul/2350702,Rosnie-zadluzenie-Polakow-Podwoilosie-w-ciagu-5-lat

Pawlak, M. (2020, 13 luty). Unikajmy pożyczania na konsumpcję. Rzeczpospolita. Moje pieniądze.

Rachwał, T. (red.). (2019a). Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych, t. 5. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Rachwał, T. (2019b). Przedsiębiorczość jako kompetencja kluczowa w systemie edukacji. W: T. Rachwał (red.), Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych, t. 5. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 16–34.

Rand, A. (red.). (2016). Kapitalizm. Nieznany ideał. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Semczuk, M. (2012, 10–11 listopada). Niepewny koniec kredytowej smuty w polskich bankach. Gazeta Wyborcza.

Skrzypczak, W. (2019). NATO nie ma wizji przyszłości. Świat Elit, 2, 38–39.

Suchecka, J., Kulczycka, A., Czoik, T. (2016, 23 sierpnia). Młodzi, bardzo zdolni, na medal. Gazeta Wyborcza.

Syryjczyk, T. (2020, 2 stycznia). Nie wierzę w politykę przemysłową. Rozmowa z K.A. Kowalczykiem, Rzeczpospolita.

Sztompka, P. (2019, 27 września). Sześć fundamentów wspólnoty. Rzeczpospolita.

Śliboda, M. (2019, 8 października). Praca dla ludzi z pasją. Rozmowa z T. Czołka. Gazeta Wyborcza. Mój Biznes.

Śliwińska, A. (2019). Formy i metody kształcenia w zakresie przedsiębiorczości w szkole podstawowej. W: T. Rachwał (red.), Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych, t. 5. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 156–166.

Turski, Ł. (2019, 17–23 czerwca). Jak się dopasować do nowego świata? Rozmawia R. Walenciak, Przegląd.

Wasilczuk, J., Richert-Kaźmierska, A. (2017). Przedsiębiorczość w edukacji inżynierów – doświadczenia i plany w zakresie edukacji „ku przedsiębiorczości” studentów Politechniki Gdańskiej. Przedsiębiorczość – Edukacja [Entrepreneurship – Education], 13, 352–366.

Zioło, Z. (2019). Zarys uwarunkowań dalszego rozwoju przedsiębiorczości w układach przestrzennych. Przedsiębiorczość – Edukacja [Entrepreneurship – Education], 15(1), 7–18.

Zioło, Z. (2012a). Miejsce przedsiębiorczości w edukacji. Przedsiębiorczość – Edukacja [Entrepreneurship – Education], 8, 10–23.

Zioło, Z. (2012b). Funkcje przemysłu i usług w kształtowaniu gospodarki opartej na wiedzy. W: Problematyka 28. Międzynarodowej konferencji Naukowej nt. „Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy”. Kraków – Warszawa: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Polskie Towarzystwo Geograficzne Komisja Geografii Przemysłu, 105–108.

Zioło, Z. (2010). Rola zasobów intelektualnych, kapitału ludzkiego i społecznego w procesach rozwoju obszarów wiejskich. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, CXXVII, 9–28.

Zioło, I. (1979). Aspiracje i plany życiowe młodzieży szkół ponadpodstawowych obszaru uprzemysławianego i rolniczego (na przykładzie województwa tarnobrzeskiego). Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysławianych, KBRU PAN, 72, 5–141.

Zioło, Z., Rachwał, T. (red.). (2019). Rola przedsiębiorczości w edukacji i rozwoju społeczno-gospodarczym układów lokalnych. Przedsiębiorczość – Edukacja [Entrepreneurship – Education], 15(1).

Pobrania

Opublikowane

2020-12-25

Jak cytować

Zioło, Z. (2020). Rola edukacji w rozwoju społeczno-gospodarczym i kulturowym . Przedsiębiorczość - Edukacja, 16(2), 7–24. https://doi.org/10.24917/20833296.162.1

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 > >>