Tom 18 Nr 1 (2022): Zachowania przedsiębiorcze w wybranych sektorach gospodarki i edukacji

					Pokaż  Tom 18 Nr 1 (2022): Zachowania przedsiębiorcze w wybranych sektorach gospodarki i edukacji

Przedsiębiorczość – na wybranych przykładach działalności gospodarczej

Przedsiębiorczość - Edukacja, 18(1)

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Instytut Geografii
Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

we współpracy z:

Polskie Towarzystwo Geograficzne - Komisja Geografii Przemysłu

Warszawa – Kraków 2022

10.24917/20833296.181

Przedsiębiorczość – Edukacja [Entrepreneurship – Education] - zadanie finansowane w ramach umowy 737/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Opublikowane: 2022-06-30

Artykuły