Światowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości

Autor

  • Zbigniew Zioło Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.1.1

Słowa kluczowe:

uwarunkowania, rozwój, przedsiębiorczość

Abstrakt

W warunkach wdrażania reguł gospodarki rynkowej ważną rolę odgrywa znajomość procesów gospodarczych dokonujących się w otoczeniu przedsiębiorstwa produkcyjnego,  czy usługowego, a także różnego typu instytucji, np. finansowych czy edukacyjnych.  W zależności od ich przestrzennego zasięgu oddziaływania (w zakresie powiązań aktywnych  i pasywnych oraz możliwości oddziaływania na nich zewnętrznych impulsów pobudzających, czy ograniczających ich rozwój), można umownie wyróżnić otoczenie: lokalne, ponadlokalne, regionalne, subregionalne, regionalne, krajowe, europejskie, czy światowe. Każde z  wyróżnionych kategorii otoczenia charakteryzuje się odmiennymi regułami rozwoju, a także  stwarza często odmienne uwarunkowania dla możliwości podejmowania decyzji i rozwoju  działalności gospodarczej. Analiza funkcjonowania i określania możliwości rozwoju jednostek w wyróżnionych umownie układach otoczenia, nawiązuje do znanej już powszechnie  tezy: myśl globalnie - działaj lokalnie, która oznacza, iż dla sprawnego działania danego  przedsiębiorstwa, czy instytucji, a także dowolnego układu przestrzennego, niezbędne jest  rozumienie procesów dokonujących się w ich otoczeniu, np. krajowym, europejskim, czy  światowym ….

Bibliografia

Kudełko J., Zioło Z., Przemiany potencjału gospodarczego przestrzeni światowej w latach 1990-2003, złożonej do druku w Wyd. Uniwersytetu Opolskiego.

Narodowy Plan Rozwoju – Wstępny Projekt 2007-2013, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 11 stycznia 2005 r., Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2005.

Zioło Z., Model przestrzeni geograficznej i jej znaczenie dla gospodarki przestrzennej [w:] Gospodarka–Przestrzeń–Środowisko (red. U. Wich), Wyd. UMCS, Lublin 1996, s. 183-191.

Pobrania

Opublikowane

2005-01-01

Jak cytować

Zioło, Z. (2005). Światowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość - Edukacja, 1, 9–16. https://doi.org/10.24917/20833296.1.1

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 > >>