Rola edukacji w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego

Autor

  • Monika Borowiec Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.5.3

Słowa kluczowe:

educacja, społeczeństwo informacyjne

Abstrakt

Fundamental factor of the information society’s development is the quality of human capitaland the computerization of learning process. The author has emphasized the different meaningsof information society as well as and the objectives of its development in Poland. Then theauthor indicated the differentiation of European countries in terms of an access to the Internetand in numbers of the informatics schools graduates. The author points, out that not only theadvancement in the area of the school informatics endowment and access to Internet areimportant, but also the improvement in the ability to operate the electronic media in order toselect and to use the dispersed information. The development of various forms of lifelonglearning can be useful in the creation of information society.

Bibliografia

Abramowicz W., Gogołka W., Stokłosa J., Sysło M.M., 2002, Obywatele globalnego społeczeństwa informacyjnego, rozdz. Edukacja [w:] Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego. Raport o rozwoju społecznym, W. Cellary (red.), Raport przygotowany przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP).

Casey M., 2001, Europejska polityka informacyjna. Wyzwania i perspektywy dla administracji publicznej, Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń. 3. Długosz J., 2003, Społeczeństwo informacyjne a wykluczeni [w:] Biuletyn EBIB, dokument elektroniczny, nr 7/2003 (47) lipiec/sierpień – czasopismo elektroniczne, B. Bednarek-Michalska (red.), Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, Warszawa.

Goban-Klas T., Sienkiewicz P., 1999, Społeczeństwo informacyjne: Szanse, zagrożenia, wyzwania. Wyd. Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków.

Majta M., 2003, Społeczeństwo informacyjne jako nowa formacja cywilizacyjna (fragment pracy magisterskiej) [w:] Biuletyn EBIB, nr 7/2003 (47) lipiec/sierpień – czasopismo elektroniczne, B. Bednarek-Michalska (red.), Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, Warszawa, tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2003/47/majta1.php.

Nowak J. S., 2005, Społeczeństwo informacyjne – geneza i definicje (dokument elektroniczny).

Naisbitt J., 1997, Megatrendy: dziesięć nowych kierunków zmieniających nasze życie, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań.

Raport Cele i kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce, Ministerstwo Łączności RP, Komitet Badań Naukowych, Warszawa 2000.

Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2004–2006, GUS, Warszawa 2008.

Pobrania

Opublikowane

2009-01-01

Jak cytować

Borowiec, M. (2009). Rola edukacji w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Przedsiębiorczość - Edukacja, 5, 37–47. https://doi.org/10.24917/20833296.5.3

Inne teksty tego samego autora