Rola szkolnictwa wyższego w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy

Autor

  • Monika Borowiec Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.4.2

Słowa kluczowe:

szkolnictwo wyższe, edukacja, GOW

Abstrakt

In the process of creation the knowledge-based economy, the development of higher educa-tion and the courses that respond to challenges of civilization, plays a very important role. In thecircumstances of the acceleration in the processes of globalization and European integration,the potential and the quality of higher education is a very important factor of the social andeconomic and cultural development. It enables the improvement of the competitive position oflocal, regional, national and international structures. The knowledge is the main resource ofboth organizational and personal development.The article presents the important national and European documents that take knowledgebased-economy and increasing innovation economy as the priority. Also it presents the docu-ments showing the main directions of research. The author emphasizes the difference betweenpotential of science in European Union and the development of knowledge-based economy innational and regional structures.

Bibliografia

Borkowska S., 2002, Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwania dla Polski a rozwój zasobów ludzkich [w:] Najlepsze praktyki zarządzania kapitałem ludzkim. Materiały na konferencję, A. Ludwiczyński (red.), Polska Fundacja Promocji Kadr, WSPiZ, Warszawa.

Borowiec M., 2008, Kształcenie na poziomie akademickim jako czynnik przygotowania kadr dla przemysłu województwa podkarpackiego [w:] Procesy transformacji układów przestrzennych przemysłu na tle zmieniającego się otoczenia, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Nr 10, Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa . Kraków.

Chojnicki Z., Czyż T., 2006, Aspekty regionalne gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Gaczek W. M., Rykiel Z., 2000a, Konkurencyjność regionów a regionalizm ekonomiczny [w:] Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów, Wydawnictwo AE, Wrocław.

Gaczek W. M., Rykiel Z., 2000b, Konkurencyjność regionów a ich zdolność do adaptacji w zmieniających się warunkach [w:] Konkurencyjność gospodarcza regionu w warunkach nowego ustroju terytorialno-administracyjnego, W. Kosiedowski (red.), Wydawnictwo UMK, Toruń.

Kośmiński A.K., 2004, Zarządzanie w warunkach niepewności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Marszalec J., 2002, Fiński model współdziałania nauki z przemysłem [w:] Przedsiębiorstwo partnerskie, M. Romanowska, M. Trocki (red.), Delfin, Warszawa.

Mikuła B., 2006, Organizacje oparte na wiedzy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.

Pomianek T., 2006, Uczelnia a rynek pracy . w poszukiwaniu utraconej synergii [w:] Uniwersytet, Społeczeństwo, Gospodarka, J. Chłopecki (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów.

Rokita J., 2003, Organizacja ucząca się, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.

Pobrania

Opublikowane

2008-01-01

Jak cytować

Borowiec, M. (2008). Rola szkolnictwa wyższego w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy. Przedsiębiorczość - Edukacja, 4, 24–36. https://doi.org/10.24917/20833296.4.2

Inne teksty tego samego autora