Etyczne aspekty globalizacji w procesie kształtowania przedsiębiorczości

Autor

  • Monika Borowiec Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.2.17

Słowa kluczowe:

etyka, globalizacja, przedsiębiorczość

Abstrakt

The progressive process of globalization influences on polarization of the world in decisive degree and differentiates the quality of life in more and more greater range. It is important to make wide studies connected with limiting these unprofitable present trends, basing on rules of ethics, which should direct oneself life. Special meaning has education of entrepreneurship in this regard. According to author consequences of globalization should be talked over in light of ethical rules and social science, when we should turn attention to odds and attitudes of ethical businessmen. The chances connected to processes of globalization depend on forming ethical attitudes  in education

Bibliografia

Adamus-Matuszyńska A., Etyka. Ekonomia. Polityka. Współzależność czy rozbieżność? [w:] Annales. Etyka w życiu gospodarczym, t. 2, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, Łódź 1999.

Auleytner J., Polityka społeczna, czyli ujarzmianie chaosu socjalnego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, Warszawa 2002.

Borowiec M., Rola praktyk z przedsiębiorczości w kształceniu studentów geografii na specjalności przedsiębiorczość i gospodarka przestrzenna [w:] Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Przedsiębiorczość . Edukacja nr 1, Wydawnictwo MiWa. Kraków 2005.

Davis K., Blomstrom R., Busines and Society. Environoment and Responsibility, 3 ed., McGraw-Hill, New York 1975.

De George R., Competing in Integrity in International Business, Oxford Un Press, New York 1993.

Dudek J., Czy można zaprojektować wzór osobowy przedsiębiorcy? Kilka uwag historycznych i metodologicznych [w:] Annales. Etyka w życiu gospodarczym, t. 6, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, Łódź 2003.

Dylus A., Dylematy procesu globalizacji [w:] Annales. Etyka w życiu gospodarczym, t. 7, nr 1, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, Łód. 2004.

Giddens A., Runaway World. How Globalization Is Reshaping our Lives, Routledge, New York 2000, s. 67.

Hansen, G., Wprowadzenie do etyki biznesu [w:] Etyka, 26/1993.

Held D., McGrew A., Globalization [w:] The Oxford Companion to Politics of the World, J. Krieger (red.), Oxford University Press, Oxford 2001.

Karp J., Sprawiedliwość społeczna, Księgarnia Akademicka, Kraków 2004.

Klimczak B., Moralna odpowiedzialność przedsiębiorcy [w:] Annales. Etyka w życiu gospodarczym, t. 2, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, Łódź 1999.

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2005.

Ks. Mariański J., Gospodarka rynkowa w ocenie społecznego nauczania Kościoła [w:] Annales. Etyka w życiu gospodarczym, t. 6, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, Łódź 2003.

Morawski W., Globalizacja: Wyzwania i problemy [w:] Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, M. Morda (red.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.

Nawara P., Etyka a koncepcja wolnego rynku [w:] Annales. Etyka w życiu gospodarczym, t. 2, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, Łódź 1999.

Palmer T.G., Globalizacja jest bardzo dobra, tłum. Kamila Pajer, 2003; www.kapitalizm.republika.pl/ global.html

Wilkin J., Globalizacja. Moje nadzieje i obawy; www.ceo.org.pl; Centrum Edukacji Obywatelskiej, głos autora w dyskusji poświęconej globalizmowi zorganizowanej przez redakcję Res Publiki Nowej 15.10.2003 r., toczącej się wokół zagadnień poruszonych w nr 7: http://www.ceo.org.pl/dokument.php?dzial=1726&id=25097

Wnuk-Lipiński E., Świat międzyepoki, Wydawnictwo Znak, Instytut Studiów Politycznych PAN, Kraków 2004.

Zboroń H., Etyczny kapitalizm . katolicka wizja gospodarki [w:] Annales. Etyka w życiu gospodarczym, t. 1, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, Łódź 1998.

Pobrania

Opublikowane

2006-01-01

Jak cytować

Borowiec, M. (2006). Etyczne aspekty globalizacji w procesie kształtowania przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość - Edukacja, 2, 185–192. https://doi.org/10.24917/20833296.2.17

Inne teksty tego samego autora