Rola szkolnictwa wyższego w podnoszeniu jakości kapitału ludzkiego

Autor

  • Monika Borowiec Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.3.17

Słowa kluczowe:

szkolnictwo, wyższe, kapitał ludzki

Abstrakt

The foundation of competitiveness in present economies becomes innovations that determi-ne the development of knowledge based economy. First of all, the innovations are generated bythe academic centers. During the process of formation of information society, knowledge andscience become essential factors leading to the improvement of the intellectual potential ofsocieties, which influences on the competitiveness of national and regional systems. The development of scientific and educational functions makes possible to improve it thanks to theintellectual resources. The development of higher educational systems should be an essentialelement of formation the regional development poles and increase of the competitiveness of theregional system. The aim of conducted research was to determine the range of the territorialinfluence of PWSZ located in Jaros³aw. The author underlines the role of educational system inthe development of the Podkarpackie Province.

Bibliografia

Borowiec M., 2006, Rola szkolnictwa wyższego w kształtowaniu metropolii [w:] Rzeszowski i Krakowski Obszar Metropolitalny, Z. Makieła, R. Fedan (red.), KSW w Krakowie, Kraków.

Domański R., 2000, Miasto innowacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Harbison F., Mayers Ch., 1964, Education, Manpower and Economic Growth, McGraw-Hill, New York.

Janc K., 2003, Rola nauki i techniki we współczesnym świecie [w:] Geograficzne aspekty globalizacji i integracji europejskiej, M. Śmigielska, J. Słodczyk (red.), PTG Uniwersytet Opolski, Opole.

Kabaj M., W kierunku gospodarki opartej na wiedzy [w:] „Polityka Społeczna” 4/1997.

Kluczyński J., 1984, Prognoza rozwoju szkolnictwa wyższego, PWN, Warszawa.

Kluczyński J., 1991, Prognozy i uwarunkowania rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce, Instytut Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź.

Kuciński K., Kudłacz T., Markowski T., Ziobrowski Z., 2002, Zintegrowany rozwój aglomeracji a konkurencyjność przestrzeni, Studia PAN PKZK, T.CXI, Warszawa.

Markowski T., 1996, Wspieranie konkurencyjności w polityce rozwoju regionalnego [w:] Strategiczne wyzwania dla rozwoju regionalnego Polski, Friedrich Ebert Stifung, Przedstawicielstwo w Polsce, Warszawa.

Pakulska T., 2005, Kapitał ludzki w Polsce w warunkach gospodarki informacyjnej [w:] J. Brdulak (red.), Rozwój elementów i infrastruktury życia społeczno-gospodarczego, Warszawa.

Pawlak W.R., Zarządzanie wiedza, czyli nowe wyzwania [w:] „Problemy Jakości” 10/2001.

Rozkrut M., 2001, Rozwój nauki i szkolnictwa a postęp gospodarczy - Polska a Unia Europejska [w:] „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 318/2001, „Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki” 10/2001.

Rydz E., 2006, Przemiany struktur społeczno-gospodarczych w okresie transformacji systemowej na Pomorzu Środkowym, PAP w Słupsku, Słupsk.

Schultz T.W., 1963, The Economic Value of Education, Columbia University Press, New York.

Schultz T.W., 1976, Investment in Human Capital, The Free Press, New York.

Wasilewski L., Kwiatkowski S., Kozłowski J., 1997, Nauka i technika dla rozwoju. Polska na tle Europy, konteksty, miary, tendencje, Redakcja Wydawnictw Ośrodka Przetwarzania Informacji, Warszawa.

Zioło I, Wybrane atuty wartości edukacyjnej wyższej szkoły niepaństwowej (wyniki badań sondażowych prowadzonych w WSiZ z siedzibą w Rzeszowie [w:] Problemy przemian układów regionalnych, Z. Zioło (red.), „Zeszyty Naukowe” 3/1999, rok III (11), cz. II, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Pobrania

Opublikowane

2007-01-01

Jak cytować

Borowiec, M. (2007). Rola szkolnictwa wyższego w podnoszeniu jakości kapitału ludzkiego. Przedsiębiorczość - Edukacja, 3, 142–150. https://doi.org/10.24917/20833296.3.17

Inne teksty tego samego autora