10 lat konferencji z cyklu „Przedsiębiorczość – Edukacja” organizowanych przez Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Autor

  • Tomasz Rachwał Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.10.30

Biogram autora

Tomasz Rachwał - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Tomasz Rachwał, dr, członek Krajowej Rady Przedsiębiorczości. Pełni m.in. funkcję Kierownika ZakładuPrzedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii UniwersytetuPedagogicznego im. KEN w Krakowie, Sekretarza Naukowego Komisji GeografiiPrzemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Zastępcy Redaktora Naczelnegoczasopism: Przedsiębiorczość – Edukacja, Prace Komisji Geografii PrzemysłuPolskiego Towarzystwa Geograficznego, Annales Universitatis PaedagogicaeCracoviensis Studia Geographica oraz członka redakcji Entrepreneurial Businessand Economics Review. Autor lub współautor podręczników szkolnych i akademickichz zakresu geografii ekonomicznej i przedsiębiorczości. Jego zainteresowaniabadawcze skupiają się przede wszystkim na problematyce przemian struktur przestrzennychprzemysłu, funkcjonowania różnych branż działalności gospodarczej,restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz roli przedsiębiorczości w rozwoju układówprzestrzennych, a także edukacji w zakresie przedsiębiorczości.

Pobrania

Opublikowane

2014-12-19

Jak cytować

Rachwał, T. (2014). 10 lat konferencji z cyklu „Przedsiębiorczość – Edukacja” organizowanych przez Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Przedsiębiorczość - Edukacja, 10, 392–395. https://doi.org/10.24917/20833296.10.30

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 > >>