Tom 18 Nr 2 (2022): Zachowania podmiotów gospodarczych i układów lokalnych - wybrane przykłady

					Pokaż  Tom 18 Nr 2 (2022): Zachowania podmiotów gospodarczych i układów lokalnych - wybrane przykłady

Zachowania podmiotów gospodarczych i układów lokalnych - wybrane przykłady

Przedsiębiorczość - Edukacja, 18(2)

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Instytut Geografii
Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

we współpracy z:

Polskie Towarzystwo Geograficzne - Komisja Geografii Przemysłu

Warszawa – Kraków 2022

Opublikowane: 2022-12-29

Artykuły