Metody nauczania i środki dydaktyczne stosowane przez nauczycieli podstaw przedsiębiorczości – wyniki badań

Autor

  • Mariola Tracz Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Dydaktyki Geografii
  • Tomasz Rachwał Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.4.33

Abstrakt

After the reform of structure and agenda of Polish educational system at the end of twentiethcentury and at the beginning of twenty first century the new subject the basis for entrepre-neurships was introduced. The existence of the subject in Polish schools since 2003 gives usa reflection on the didactic aspect appointed by the goals, the tasks, and the achievementsrecorded in the foundation for the curriculum as well as embraced by authorial curricula. Thework presents the results of the research that aimed to:

  • recognize the types and frequencies of incentive methods used in teaching and learning thebasis for entrepreneurships,
  • getting teachers opinion on the instrument to perform the tasks imposed by the teaching ofthis subject,
  • recognize which of the didactic means are the most often used on the basis for entrepreneur-ships classes.

Bibliografia

Kulikowska M., Krasnodębska B., 2007, Techniki multimedialne w nauczaniu podstaw przedsiębiorczości [w:] Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), seria: Przedsiębiorczość - Edukacja nr 3, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG AP w Krakowie, Wydawnictwo „Nowa Era”, Warszawa-Kraków, s. 308-316.

Makieła Z., Rachwał T., 2004, Podstawy przedsiębiorczości. Program nauczania dla liceum ogólno- kształcącego, liceum profilowanego i technikum, Nowa Era, Warszawa.

Makieła Z., Rachwał T., 2007a, Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Wyd. z CD-ROM, Nowa Era, Warszawa.

Makieła Z., Rachwał T., 2007b, Podstawy przedsiębiorczości. Poradnik metodyczny dla nauczycieli liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Wyd. z CD-ROM, Nowa Era, Warszawa.

Osuch E., Osuch W., 2007, Wybrane projekty edukacyjne w aktywizacji uczniów na lekcjach podstaw przedsiębiorczości [w:] Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), seria: Przedsiębiorczość - Edukacja nr 3, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG AP w Krakowie, Nowa Era, Warszawa-Kraków.

Piróg D., 2002, ścieżka edukacyjna europejska i przedmiot podstawy przedsiębiorczości nowymi polami działania dla nauczycieli geografii [w:] Czynniki i bariery regionalnej współpracy transgranicznej - bilans dokonań, 50. Zjazd PTG Polańczyk - Rzeszów.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego (dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r., Dz.U. Nr 51 z 9.05.2002 r., Warszawa.

Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne, seria: Przedsiębiorczość - Edukacja nr 1, 2005, Zioło Z., Rachwał T. (red.), Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii AP w Krakowie, Wydawnictwo „Mi-Wa”, Kraków.

Rachwał T., 2004, Kształtowanie postaw przedsiębiorczych u uczniów wyzwaniem dla nauczycieli geografii [w]: Kształcenie i doskonalenie nauczycieli geografii w Polsce i krajach Unii Europejskiej w drodze do jednoczącej się Europy, W. Osuch, D. Piróg (red.), Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków.

Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej, seria: Przedsiębiorczość - Edukacja nr 3, 2007, Zioło Z., Rachwał T. (red.), Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii AP w Krakowie, Nowa Era, Warszawa-Kraków.

Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki, seria: Przedsiębiorczość -Edukacja nr 2, 2006, Zioło Z., Rachwał T. (red.), Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii AP w Krakowie, Nowa Era, Warszawa-Kraków.

Soczówka M., 2007, Wykorzystanie technologii informacyjnej w nauczaniu-uczeniu się podstaw przedsiębiorczości [w:] Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), seria: Przedsiębiorczość - Edukacja nr 3, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG AP w Krakowie, Nowa Era, Warszawa-Kraków.

Tracz M., Rachwał T., 2007, Przedmiot postawy przedsiębiorczości - założenia realizacji a przygotowanie nauczycieli [w:] Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), seria: Przedsiębiorczość - Edukacja nr 3, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii AP w Krakowie, Nowa Era, Warszawa-Kraków.

Pobrania

Opublikowane

2008-01-01

Jak cytować

Tracz, M., & Rachwał, T. (2008). Metody nauczania i środki dydaktyczne stosowane przez nauczycieli podstaw przedsiębiorczości – wyniki badań. Przedsiębiorczość - Edukacja, 4, 335–340. https://doi.org/10.24917/20833296.4.33

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 > >>