Problematyka zmian w systemie emerytalnym w edukacji w zakresie przedsiębiorczości w szkole ponadgimnazjalnej

Autor

  • Tomasz Rachwał Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.10.27

Słowa kluczowe:

edukacja w zakresie przedsiębiorczości, Otwarte Fundusze Emerytalne, Polska, podstawy przedsiębiorczości, system emerytalny

Abstrakt

Pod koniec 2013 r. w ekspresowym tempie wprowadzono nowe przepisy reformujące dotychczasowy system emerytalny w Polsce, prowadzące do praktycznej likwidacji II filaru oraz przejęciaprzez państwo części środków zgromadzonych przez członków Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE). Wprowadzane zmiany są bardzo głębokie, co powoduje, że nowy system emerytalny w praktyce nie będzie już tym samym systemem, zaprojektowanym przez twórców wielkiej reformyz 1998 r. II filar staje się mało znaczącym elementem systemu emerytalnego, a dla wielu nie będzie w ogóle filarem emerytury. Celem tego artykułu jest więc prezentacja wprowadzanych zmian systemu emerytalnego, przedstawienie argumentów zwolenników i krytyków reformy oraz ich skutków dla obywateli i gospodarki krajowej w kontekście wprowadzania tych treści kształcenia przez nauczycieli na lekcjach podstaw przedsiębiorczości w szkole ponadgimnazjalnej.

Biogram autora

Tomasz Rachwał - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Tomasz Rachwał, dr, członek Krajowej Rady Przedsiębiorczości. Pełni m.in. funkcję Kierownika ZakładuPrzedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii UniwersytetuPedagogicznego im. KEN w Krakowie, Sekretarza Naukowego Komisji GeografiiPrzemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Zastępcy Redaktora Naczelnegoczasopism: Przedsiębiorczość – Edukacja, Prace Komisji Geografii PrzemysłuPolskiego Towarzystwa Geograficznego, Annales Universitatis PaedagogicaeCracoviensis Studia Geographica oraz członka redakcji Entrepreneurial Businessand Economics Review. Autor lub współautor podręczników szkolnych i akademickichz zakresu geografii ekonomicznej i przedsiębiorczości. Jego zainteresowaniabadawcze skupiają się przede wszystkim na problematyce przemian struktur przestrzennychprzemysłu, funkcjonowania różnych branż działalności gospodarczej,restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz roli przedsiębiorczości w rozwoju układówprzestrzennych, a także edukacji w zakresie przedsiębiorczości.

Bibliografia

Antonów, K. (1999), Otwarte fundusze emerytalne w systemie zabezpieczenia emerytalnego w Polsce, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 11, 10-15.

Kosała, M., Pichur, A. (2008). Analiza działań przedsiębiorczych i postrzeganie prowadzenia działalności gospodarczej przez młode pokolenie – wybrane aspekty. Przedsiębiorczość – Edukacja, 4, 357-364.

Makieła, Z., Rachwał, T. (2005). Podstawy przedsiębiorczości – program nauczania dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, wydanie drugie, Warszawa: Nowa Era.

Makieła, Z., Rachwał, T. (2012). Krok w przedsiębiorczość – podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych, Warszawa: Nowa Era.

Niesłuchowski, M. (2012, data dostępu 1.04.2014). Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych – Krok w przedsiębiorczość, dokument elektroniczny dostępny na stronie internetowej: http://www.nowaera.pl/component/pomoce/27/pg/ podstawy-przedsiebiorczosci.html?idk=9999997.

Oręziak, L. (2014), OFE – katastrofa prywatyzacji emerytur w Polsce, Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.

PAP (2014, data dostępu 1.04.2014). Dr Balicki: wniosek prezydenta do TK ws. OFE nie dotyczy meritum sporu, publikacja elektroniczna dostępna na stronie internetowej http://prawo.rp.pl/artykul/1087121.html.

Rachwał, T., Kudełko, J., Tracz, M., Wach, K., Kilar, W. (2008). Projekt podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Przedsiębiorczość – Edukacja, 4, 312-324.

Sołdek, A. (2011), Wpływ opłat na zgromadzone oszczędności emerytalne w regulowanych i dobrowolnych systemach, Polityka Społeczna, 2011, numer specjalny, 38-43.

Strzelczyk, A. (2012). Otwarte fundusze emerytalne – analiza taksonomiczna, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2012, 342-359.

Trippner, P. (2010). Analiza płynności finansowej i rentowności Powszechnych Towarzystw Emerytalnych, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 44/2, 969-980.

Trzop, R. (2011), Fundusze emerytalne na plusie, Gazeta Bankowa, 1, 55-61.

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 1998 Nr 162 poz. 1118 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz.U. 2004 Nr 116 poz. 1205 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz.U. 2008 Nr 228 poz. 1507 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. 1997 Nr 139 poz. 934 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U. 2013 poz. 1717).

Wach, K. (2013). Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno- -gospodarczych. Przedsiębiorczość – Edukacja, 9, 246-257.

Pobrania

Opublikowane

2014-12-19

Jak cytować

Rachwał, T. (2014). Problematyka zmian w systemie emerytalnym w edukacji w zakresie przedsiębiorczości w szkole ponadgimnazjalnej. Przedsiębiorczość - Edukacja, 10, 354–365. https://doi.org/10.24917/20833296.10.27

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 > >>