Rola przedsiębiorczości w warunkach nasilających się procesów globalizacji

Autor

  • Zbigniew Zioło Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.7.1

Słowa kluczowe:

przedsiębiorczość, globalizacja

Abstrakt

The paper presents the issues of role of entrepreneurship development in the conditions of intensifying globalization. Particular attention is paid to the impact of the rules of economic development, types of economic policies, the scale of spatial systems and types of businesses.

Against this background, the paper discusses the functions and economic development of small businesses.

Bibliografia

Bojar E., (red.), 2008, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w regionach słabo rozwiniętych, Dom Organizatora, Toruń .

Borowiec M., 2009, Funkcje wyższych uczelni w procesie kształtowania Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego [w:] Potencjalne metropolie ze szczególnym uwzględnieniem Polski wschodniej, Z. Makieła (red.), Studia KPZK PAN, t. CXXV, PAN Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa, s. 259–279 .

Borowiec M., 2009, Rola edukacji w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego [w:] Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 5, Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwerystetu Pedagogicznego w Krakowie, Warszawa–Kraków, s. 37–47 .

Domański B., 2001, Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski. Prawidłowości rozmieszczenia, uwarunkowania i skutki, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Kraków .

Gierańczyk W., Stańczyk A., 2003, Korporacje międzynarodowe w przestrzeni globalnej [w:] Kształtowanie się struktur przemysłowych, Z. Zioło, Z. Makieła (red.), „Prace Komisji Geografii Przemysłu”, nr 5, Warszawa–Kraków, s. 73–84 .

Kamińska W., 2006, Pozarolnicza indywidualna działalność gospodarcza w Polsce w latach 1988– –2003, „Prace Geograficzne”, nr 203, IGiPZ PAN, Warszawa .

Kamińska W., Heffner K. (red.), 2010, Kapitał ludzki i społeczny w procesie rozwoju obszarów wiejskich, Studia KPZK PAN, t. CXXVI, Warszawa .

Kilar W., 2009a, Korporacje informatyczne jako element struktury metropolii [w:] Potencjalne metropolie ze szczególnym uwzględnieniem Polski wschodniej, Z. Makieła (red.), Studia KPZK PAN, t. CXXV, PAN Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa, s. 136–153 .

Kilar W., 2009, Rola korporacji Apple w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego [w:] Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 5, Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwerystetu Pedagogicznego w Krakowie, Warszawa–Kraków, s. 48–56 .

Kitowski J., 2009, Influence of Global Economic Crisis on Operation of Special Economic Zones in Poland [w:] Countries if Central & Eastern Europe Versus Global Economic Crisis, Polish Academy of Sciences, Institute of Geography and Spatial Organizations, J. Kitowski (ed.), „Geopolitical Studies”, vol. 15, Warsaw, 235–262 .

Kudełko J., 2006, Efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce jako instrumentu polityki regionalnej. Prace z zakresu polityki ekonomicznej i programowania rozwoju, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 709, Kraków, s. 39–57 .

Rachwał T., 2009, Rola przedsiębiorstw przemysłowych w kształtowaniu obszarów metropolitalnych [w:] Potencjalne metropolie ze szczególnym uwzględnieniem Polski wschodniej, Z. Makieła (red.), Studia KPZK PAN, t. CXXV, PAN Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa, s. 121–135 .

Śleszyńki P., 2007, Gospodarcze funkcje kontrolne w przestrzeni Polski, „Prace Geograficzne”, nr 213, IGiPZ PAN, Warszawa .

Turczyn-Zioło I., 1979, Aspiracje i plany życiowe młodzieży szkół ponadpodstawowych obszaru uprzemysławianego i rolniczego (na przykładzie województwa tarnobrzeskiego), „Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysławianych PAN”, z. 72 .

Wajda E., 1963, Proces kształtowania się Motoroli jako firmy ponadnarodowej [w:] Kształtowanie się struktur przemysłowych, Z. Zioło, Z. Makieła (red.), „Prace Komisji Geografii Przemysłu”, nr 5, Warszawa–Kraków, s. 85–114 .

Zioło Z., 1978, Dochody ludności z pracy pozarolniczej [w:] Przemiany społeczno-ekonomiczne Tarnobrzeskiego Rejonu Uprzemysławianego, seria „Problemy Rejonów Uprzemysławianych”, PWN, Warszawa, s. 105–120 .

Zioło Z., 1984, Wpływ polityki państwa na rozwój i przemiany struktury przestrzennej przemysłu (na przykładzie Centralnego Okręgu Przemysłowego), „Folia Geographica. Series Geographica-Oeconomica”, vol. XVII, s. 89–102 .

Zioło Z., 1988, Funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa przemysłowego w przestrzeni geograficznej [w:] Zakład przemysłowy w akademickim kształceniu nauczycieli geografii, „Materiały i Sprawozdania”, nr 16, Z. Zioło (red.), COMSN, Wyd. Nauk. WSP, Kraków, s. 8–24 .

Zioło Z., Makieła Z. (red.), 2003, Przemysł w procesie globalizacji, „Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG”, nr 6, Warszawa–Kraków .

Zioło Z., 2006, Zróżnicowanie światowej przestrzeni przemysłowej w świetle siedzib zarządów wiodących korporacji [w:] Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju polskiego przemysłu, „Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG”, nr 8, Warszawa–Kraków, s. 9–26 .

Zioło Z., Rachwał T. (red.), 2005, Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne, „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 1, Wydawnictwo MiWa, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa–Kraków .

Z., Rachwał T. (red.), 2006, Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki, „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 2, Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa–Kraków .

Zioło Z., Rachwał T. (red.), 2007, Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej – zarys modelu, „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 3, Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa–Kraków .

Zioło Z., Rachwał T. (red.), 2008, Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy, „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 4, Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwerystetu Pedagogicznego w Krakowie, Warszawa–Kraków .

Zioło Z., Rachwał T. (red.), 2009, Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 5, Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwerystetu Pedagogicznego w Krakowie, Warszawa–Kraków .

Zioło Z., Rachwał T. (red.), 2010, Przedsiębiorczość w warunkach integracji europejskiej, „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 6, Nowa Era, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwerystetu Pedagogicznego w Krakowie, Warszawa–Kraków .

Pobrania

Opublikowane

2011-01-01

Jak cytować

Zioło, Z. (2011). Rola przedsiębiorczości w warunkach nasilających się procesów globalizacji. Przedsiębiorczość - Edukacja, 7, 10–23. https://doi.org/10.24917/20833296.7.1

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 > >>