Analiza sektora MŚP na obszarze objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji Zabłocia

Autor

  • Katarzyna Świerczewska-Pietras Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.5.29

Słowa kluczowe:

MŚP, LPR, Zabłocie,

Abstrakt

Local Revitalization Programs implemented by the Cities are to contribute to, among the otherfactors, activation and development of business activity. The programs constitute the strategyof the cities’ activities on post-industrial areas or those undergoing gradual degradation.According to the criteria listed in the Operational Programs developed by the Marshall Officesof particular province, local revitalization programs should include mechanisms supportingand activating the activities of small and medium enterprises. Thanks to the Local RevitalizationProgram adopted in October 2006, the Zabłocie area is to change its character from industrialone to that aimed to the development of the SME sector and its cultural and educationalfunctions.

Bibliografia

Metodyka przygotowania i oceny programu rewitalizacji w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013, Urząd Marszałkowski Wojewodztwa Małopolskiego, Departament Polityki Regionalnej, Krakow 2007.

Program Rewitalizacji i Aktywizacji Poprzemysłowego Obszaru Zabłocia, Krakow 2005.

Świerczewska-Pietras K., Kopeć M., 2007, Tereny poprzemysłowe objęte Lokalnym Programem Rewitalizacji Krakowa [w:] Rewitalizacja miast poprzez regenerację terenów poprzemysłowych: innowacja i dobra praktyka, Materiały z Konferencji Regentif, Politechnika Krakowska, Krakow.

Świerczewska-Pietras, 2008, Serce Miasta, „Czasopismo Techniczne Architektura”, z. 4-A/2008, Zeszyt 9 (rok 105), Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Krakow.

Świerczewska-Pietras K., 2009, Rewitalizacja zamknięta jako przykład zagospodarowania poprzemysłowego obszaru Łodzi [w:] Wpływ procesów globalizacji i integracji europejskiej na transformację struktur przemysłowych, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), „Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG”, 12, Warszawa–Krakow, s.173–181,

Zioło Z., 2007, Wstęp [w:] Przezwyciężanie barier rozwoju przedsiębiorczości, Wydawnictwo Urzędu Miasta Krakowa, Krakow.

Pobrania

Opublikowane

2009-01-01

Jak cytować

Świerczewska-Pietras, K. (2009). Analiza sektora MŚP na obszarze objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji Zabłocia. Przedsiębiorczość - Edukacja, 5, 333–342. https://doi.org/10.24917/20833296.5.29