Znaczenie stereotypów w postrzeganiu atrakcyjności Nowej Huty dla odwiedzających i mieszkańców

Autor

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.172.7

Słowa kluczowe:

destynacja, Kraków, Nowa Huta, percepcja, wizerunek

Abstrakt

The paper undertakes the broadly understood perception of tourism space. The research aim is to present the topic in the context of Nowa Huta - the youngest quarter of Krakow (Poland). Empirical data was gathered on the basis of questionnaires distributed among 400 permanent and temporal residents of Krakow and the closest neighburhood of the city. The main hypothesis is related to the existence of differences in the perception of Nowa Huta according to the place of residence of respondents. On the basis of analysis of the empirical material it was proved that the majority of respondents are familiar with the quarter. In their opinion, Nowa Huta is presented as a dangerous, grey, and scary place. Positive perception of the quarter is typical mainly its residents. The results might be used to determine the directions of the future development of Nowa Huta to improve its image and become more attractive for tourists and residents. The results also prove the relationship between the familiarity of the place and its positive perception.

Biogramy autorów

Michał Żemła - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Geografii

Michał Żemła, dr hab., prof. uczelni, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Geografii, Katedra Turystyki i Badań Regionalnych. Autor licznych publikacji związanych z marketingiem i konkurencyjnością produktu turystycznego obszaru. Przedmiotem jego szczególnego zainteresowania jest rozwój turystyki na obszarach górskich, zwłaszcza ośrodków narciarskich i turystyki pieszej.

Rafał Woronkowicz - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Geografii

Rafał Woronkowicz, student studiów magisterskich na kierunku turystyka i rekreacja na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Do zainteresowań badawczych autora należą percepcja oraz postrzeganie społeczne różnych destynacji turystycznych wraz z ich wpływem na uwarunkowania i rozwój ruchu turystycznego, a także wpływ stereotypów na rozwój turystyki na danym obszarze recepcyjnym.

Bibliografia

Afshardoost, M., Eshaghi, M.S. (2020). Destination image and tourist behavioural intentions: A meta-analysis. Tourism Management, 81, 104–154.

Bezpieczeństwo w Krakowie. Raport z badań. (2020, 20 września). Pozyskano z: http://bezpieczny.krakow.pl/wp-content/uploads/2019_czerwiec_raport.pdf

Birdir, S.S., Dalgic, A., Birdir, K. (2018). Destination marketing and destination image. In: D. Gursoy, C.G. Chi (eds.), The Routledge handbook of destination marketing (71–81). New York: Routledge.

Crompton, J.L. (1979). An assessment of the image of Mexico as a vacation destination and the influence of geographical location upon that image. Journal of Travel Research, 17(4), 18–23.

Dann, G.M. (1996). Tourists’ images of a destination-an alternative analysis. Journal of Travel & Tourism Marketing, 5(1–2), 41–55.

Garay Tamajón, L., Cànoves Valiente, G. (2017). Barcelona seen through the eyes of TripAdvisor: Actors, typologies and components of destination image in social media platforms. Current Issues in Tourism, 20(1), 33–37.

Gartner, W.C. (1994). Image formation process. Journal of Travel & Tourism Marketing, 2(2–3), 191216.

Gądecki, J. (2013). Odkrywając miasto idealne? Marginalna gentryfikacja starej części dzielnicy Nowa Huta. Studia Regionalne i Lokalne, 14(54), 64–81.

Go, F.M., Govers, R. (2000). Integrated quality management for tourist destinations: a European perspective on achieving competitiveness. Tourism Management, 21(1), 79–88.

Golonka-Czajkowska, M. (2013). Nowe miasto nowych ludzi: mitologie nowohuckie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Gunn, C.A. (1988). Vacationscape: Designing tourist regions. Van Nostrand Reinhold.

Jankowski, A.T., Rzętała, M. (2007). Stereotyp w postrzeganiu stanu środowiska przyrodniczego Wyżyny Śląskiej. W: K. Ostaszewska (red.), Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju. Uniwersytet Warszawski. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, 641–654.

Jalilvand, M.R. (2017). Word-of-mouth vs. mass media: Their contributions to destination image formation. Anatolia, 28(2), 151–162.

Kim, H., Chen, J.S. (2016). Destination image formation process: A holistic model. Journal of Vacation Marketing, 22(2), 154–166.

Kim, S., Lehto, X., Kandampully, J. (2019). The role of familiarity in consumer destination image formation. Tourism Review, 74(4), 885–901.

Kislali, H., Kavaratzis, M., Saren, M. (2016). Rethinking destination image formation. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 10(1), 70–80.

Kislali, H., Kavaratzis, M., Saren, M. (2020). Destination image formation: Towards a holistic approach. International Journal of Tourism Research, 22(2), 266–276.

Kladou, S., Mavragani, E. (2015). Assessing destination image: An online marketing approach and the case of TripAdvisor. Journal of Destination Marketing & Management, 4(3), 187–193.

Klaś, J. (2019). Nowa Huta na szlakach kulturowych. Turystyka Kulturowa, 3, 92–114.

Lebow, K., (2013). Unfinished Utopia. New York: Cornell University Press.

Li, J.J., Ali, F., Kim, W.G. (2015). Reexamination of the role of destination image in tourism: an updated literature review. E-review of Tourism Research, 12, 191–209.

MacKay, K.J., Fesenmaier, D.R. (1997). Pictorial element of destination in image formation. Annals of Tourism Research, 24(3), 537–565.

Madden, K., Rashid, B., Zainol, N.A. (2016). Beyond the motivation theory of destination image. Tourism and Hospitality Management, 22(2), 247–264.

Michalczuk-Ouerghi, K. (2019). Wpływ stereotypów narodowych na wybór destynacji turystycznej przykład Tunezji. Czasopismo Geograficzne, 90(1), 60–74.

Nelson, T.D. (2003). Psychologia uprzedzeń. Gdańsk: Wydawnictwo Psychologiczne.

Olszewska, J. (2000). Wizerunek jako narzędzie tworzenia przewagi strategicznej gminy. Marketing i Rynek, 11, 24–37.

Owsianowska, S. (2014). Stereotypy w narracji turystycznej. Turystyka Kulturowa, 3, 6–20.

Pozniak, K. (2014). Nowa Huta: Generations of change in a model socialist town. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.

Radwan, A. (2017). Wyzwania w zarządzaniu rozwojem miasta na przykładzie dzielnicy Nowa Huta. Zarządzanie Publiczne, 37(1), 81–90.

Smith, S.L. (1994). The tourism product. Annals of Tourism Research, 21(3), 582–595.

Souiden, N., Ladhari, R., Chiadmi, N.E. (2017). Destination personality and destination image. Journal of Hospitality and Tourism Management, 32, 54–70.

Stylidis, D., Woosnam, K.M., Ivkov, M., Kim, S.S. (2020). Destination loyalty explained through place attachment, destination familiarity and destination image. International Journal of Tourism Research, 22(5), 604–616.

Szromnik, A. (2015). Strategia city placement w systemie innowacji marketingowych. Cz. 1. Marketing i Rynek, 8, 5–14.

Szromnik, A. (2007). Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Szubert, M., Żemła, M. (2019). The Role of the Geographical Textbooks in Grounding Negative Stereotypes of a Tourism Destination – The Case of Upper Silesian Conurbation in Poland. Administrative Sciences, 9(2), 42.

Tasci, A.D., Gartner, W.C. (2007). Destination image and its functional relationships. Journal of Travel Research, 45(4), 413–425.

Woosnam, K.M., Stylidis, D., Ivkov, M. (2020). Explaining conative destination image through cognitive and affective destination image and emotional solidarity with residents. Journal of Sustainable Tourism, 28(6), 917–935.

Żemła, M. (2010). Wartość dla klienta w procesie kształtowania konkurencyjności obszaru recepcji turystycznej. Katowice: Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego.

Żemła, M. (2003). Podstawy formułowania strategii kształtowania produktu turystycznego regionu. Katowice: Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego.

Żemła, M., Szubert, M. (2019). Wizerunek miast konurbacji górnośląskiej – wyzwanie przełamywania stereotypów. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, 13, 57–77.

Pobrania

Opublikowane

2021-12-31

Jak cytować

Żemła, M., & Woronkowicz, R. (2021). Znaczenie stereotypów w postrzeganiu atrakcyjności Nowej Huty dla odwiedzających i mieszkańców. Przedsiębiorczość - Edukacja, 17(2), 92–104. https://doi.org/10.24917/20833296.172.7