Przedsiębiorczość w obszarach recepcji turystycznej – wybrane problemy

Autor

  • Michał Żemła Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Geografii Zakład Turystyki i Badań Regionalnych

DOI:

https://doi.org/10.24917/20833296.13.9

Słowa kluczowe:

obszar recepcji turystycznej, produkt turystyczny obszaru, przedsiębiorczość, współpraca

Abstrakt

Obszary recepcji turystycznej są miejscem występowania większości pozytywnych i negatywnych skutków rozwoju turystyki. Najczęściej branża turystyczna generująca większość korzyści ekonomicznych w tych obszarach złożona jest przede wszystkim z firm małych i średnich, a nierzadko wręcz - z mikrofirm. Zatem zachowania i kompetencje lokalnych przedsiębiorców stanowić mogą w dużej mierze o korzyściach, które osiągane są na danym obszarze dzięki rozwojowi funkcji turystycznej. Specyfika turystyki powoduje, że dla osiągnięcia pożądanego poziomu efektywności przedsiębiorcy ci powinni posiadać specyficzne kompetencje. Wynikają one przede wszystkim z kooperacyjnego procesu tworzenia produktu turystycznego obszaru. Tworzy on ważne i trudne dla wielu przedsiębiorców uwarunkowania. Przedsiębiorcy wykazują naturalny opór przed współpracą z najbliższymi konkurentami, często są też nieprzygotowani (mentalnie i materialnie) do wdrożenia kluczowych na współczesnym rynku turystycznym technologii informatycznych. Skłonność do współpracy może osłabiać także łatwość dostępu do pozytywnych efektów zewnętrznych działań innych przedsiębiorców.

Biogram autora

Michał Żemła - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Geografii Zakład Turystyki i Badań Regionalnych

Michał Żemła, dr hab., profesor nadzwyczajny w Zakładzie Turystyki i Badań Regionalnych Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Autor licznych publikacji związanych z marketingiem i konkurencyjnością produktu turystycznego obszaru. Przedmiotem jego szczególnego zainteresowania jest rozwój turystyki na obszarach górskich, zwłaszcza ośrodków narciarskich i turystyki pieszej.

Bibliografia

Alejziak, W. (2008). Wielkie wydarzenia sportowe jako czynnik walki konkurencyjnej na globalnym rynku turystycznym. W: G. Gołembski (red.), Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Bębenek, B. (2008). Partnerstwo w usługach outsourcingowych. W: A. Panasiuk, K. Rogoziński (red.), Usługi w Polsce. Nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.

Brezovec, T., Brezovec, A. (2004). Tourism organisations at local level: partners or competitors? Paper presented at the International Conference Strategic Partnership for the Development of Tourist Destinations, Portoroz, Slovenia.

Dziedzic, E. (1997). Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Elzmazi, L., Pajero, E., Bazini, E. (2006). Tourist destination as a business system and the application of marketing in destination management. Paper presented at the International Conference of Trends, Impacts, Policies and Tourism Development, Heraklion, Greece.

Framke, W. (2001). The ‘destination’: A problematic concept. Paper presented at the 10th Nordic Tourism

Research Conference, Vasa, Finland.

Fyall, A., Garrod, B. (2005). Tourism marketing. A collaborative approach. Clevedon: Channel View.

Hall, D. (1998). Tourism development and sustainability issues in Central and South-Eastern Europe.

Tourism Management, 19(5), 423–431.

Hall, M.C. (1999). Rethinking collaboration and partnership: a public policy perspective. Journal

of Sustainable Tourism, 7(3, 4), 274–289.

Hołderna-Mielcarek, B. (1998). Regionalizacja produktu turystycznego. Rynek Turystyczny, 12.

Jamal, T.B., Getz, D. (1995). Collaboration theory and community tourism planning. Annals of Tourism

Research, 22(1), 186–204.

Jones, E., Haven-Tang, C. (2005). Tourism SMEs, service quality and destination competitiveness.

In: E. Jones, C. Haven-Tang (eds.), Tourism SMEs, service quality and destination competitiveness.

Wallingford: CABI, 1–22.

Keasey, K., Watson, R. (1993). Small firm management. Oxford: Blackwell.

Kornak, A.S., Rapacz, A. (2001). Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie.

Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Kruczek, Z., Zmyślony, P. (2010). Regiony turystyczne. Kraków: Proksenia.

Kurek, W., Mika, M. (2007). Turystyka jako przedmiot badań naukowych. W: W. Kurek (red.), Turystyka.

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 11–49.

Lynch, P.A. (2000). Networking in the homestay sector. Service Industries Journal, 20(3), 95–116.

Mazurczak, J. Zmyślony, P. (2008). Sposoby finansowania promocji turystycznej. W: G. Gołembski (red.), Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Middleton, V.T.C. (1996). Marketing w turystyce. Warszawa: PAPT.

Murphy, P. (1985). Tourism. A community approach. London: Routledge.

Murphy, P., Murphy, A.E. (2005). Strategic management for tourism communities: Bridging the gaps. Clevedon: Channel View.

Nawrot, Ł., Zmyślony, P. (2009). Międzynarodowa konkurencyjność regionu turystycznego. Od programowania do zarządzania strategicznego. Kraków: Proksenia.

Niezgoda, A. (2006). Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Oliver, T., Jenkins, T. (2005). Integrated tourism in Europe’s rural destinations. In: E. Jones, C. Haven-Tang (eds.), Tourism SMEs, service quality and destination competitiveness. Wallingford: CABI, 25–40.

Roberts, L., Simpson, F. (1999). Developing partnership approaches to tourism in Central and Eastern Europe. Journal of Sustainable Tourism, 7(3, 4), 314–330.

Simpson, K., Bretherton, P. (2004). Co-operative business practices in the competitive leisure destination: lessons from the wine tourism industry in New Zealand. Managing Leisure, 9(2), 111–123.

Stasiak, A. (2005). Obszar jako produkt turystyczny. W: K. Pieńkos (red.), Konkurencyjność polskiego produktu turystycznego. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie, 91–102.

Wanhill, S. (2000). Small and medium tourism enterprises. Annals of Tourism Research, 27(1), 132–147.

Zawistowska, H. (2008). Rola regionów w realizacji „Agendy dla zrównoważonej i konkurencyjnej turystyki europejskiej”. W: G. Gołembski (red.), Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 120–141.

Zmyślony, P. (2008). Partnerstwo i przywództwo w regionie turystycznym. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Żabińska, T. (1999). Podstawy budowy systemu informacji na potrzeby wyboru strategii rozwoju regionu turystycznego. W: L. Żabiński (red.), Zarządzanie marketingowe: podstawy informacyjne projektowania strategii. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 27–45.

Żabińska, T. (2006). Partnerstwo jako determinanta rozwoju turystyki w regionie. Dylematy teorii i praktyki. W: A. Nowakowska, M. Przydział (red.), Turystyka w badaniach naukowych. Prace ekonomiczne. Rzeszów: Wydawnictwo WSIZ w Rzeszowie.

Żabińska, T. (2007). Sieci partnerskie jako podstawa zrównoważonego rozwoju turystyki w regionie –kluczowe czynniki sukcesu. W: J. Wyrzykowski (red.), Rola turystyki w gospodarce regionu. Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu.

Żemła, M. (2008). Failures in building partnership for success in the competitive market. The case of Polish ski resorts. Managing Global Transitions, 6(4), 421–432.

Żemła, M. (2010). Wartość dla klienta w procesie kształtowania konkurencyjności obszarów recepcji turystycznej. Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach.

Pobrania

Opublikowane

2017-12-16

Jak cytować

Żemła, M. (2017). Przedsiębiorczość w obszarach recepcji turystycznej – wybrane problemy. Przedsiębiorczość - Edukacja, 13, 117–126. https://doi.org/10.24917/20833296.13.9